Інформаційні системи органів юстиції України

План 

1. Концепція створення єдиної інформаційної системи органів юстиції України 

2. Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції

2. 1. Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів.

2. 2. Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.  

2. 3. Єдиний реєстр захисних знаків та спеціальних бланків нотаріальних документів  

2. 4. Єдиний реєстр нотаріусів України.  

2. 5. Єдиний реєстр доручень.  

2. 6. Державний реєстр застав рухомого майна.  

2. 7. Єдиний державний реєстр об’єднань громадян та благодійних організацій  

2. 8. Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ

 

2. 9. Державний реєстр атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян.  

2. 10. Реєстр прав власності на нерухоме майно.  

3. Багаторівнева ієрархічна ІС «РАГС».   


1. Концепція створення єдиної інформаційної системи органів юстиції України

Ієрархічний територіальний принцип побудови організаційної структури і спеціалізація органів юстиції визначають вимоги до функціональної структури інформаційної системи. У ній мож­на виокремити три рівні — центральний, обласний, міський (районний для сільської місцевості). За логічною структурою відповідно до спеціалізації органів юстиції можна виокремити такі основні функціональні підсистеми: нотаріату, відділів реєстрації актів громадянського стану (РАГС), органів реєстрації громадських організацій, інформаційно-правового забезпечення правореалізаційної діяльності, діловодства. Інформаційні системи нотаріату мають забезпечувати підготовку нотаріальних документів, ведення реєстру нотаріальних дій, електронного архіву нотаріальних документів (обласний, центральний рівні), державних реєстрів. В ІС РАГС мають вирішуватись завдання ведення реєстрів фактів народження, смерті, змін прізвищ тощо. У підсистемі органів реєстрації громадських організацій мають вестися реєстри фактів реєстрації та відмов у цьому.

Підсистема інформаційно-правового забезпечення правореалізаційної діяльності повинна забезпечувати кодифікацію і ведення банку даних законодавчих та інших нормативно-правових актів урядових органів, а також органів місцевого самоврядування (залежно від рівнів інформаційної системи), ведення банку даних методичних рекомендацій із судової та нотаріальної практики, пошук необхідної нормативної інформації за різних умов.

Автоматизованою підтримкою має бути забезпечена також правотворча, легалізаційна і консультативна діяльність органів юстиції. В ІС на всіх рівнях і в усіх підрозділах органів юстиції має бути присутня підсистема діловодства, до завдань якої входять облік вхідної та вихідної кореспонденції, підготовка і контроль за виконанням документів. Для автоматизації бухгалтерського обліку та інших подібних внутрішніх задач можуть бути використані сучасні універсальні (такі, що не мають галузевої спеціалізації) прикладні програмні продукти. Інформаційна система органів юстиції також має забезпечувати інформаційні взаємозв’язки з ІС органів законодавчої і виконавчої влади, зокрема з ІС інших правоохоронних органів.

З метою розробки та впровадження комп’ютерних технологій в органах юстиції, створення комп’ютерної мережі Міністерства юстиції та організації міжвідомчої інформаційної взаємодії у 1997 році було засноване державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (Держ­інформ’юст), яке працює виключно на госпрозрахунковій осно­ві. Його організаційна структура містить головне підприємство і 25 регіональних філій в обласних центрах України та місті Севастополі. Серед основних напрямків діяльності цього підприємства — інформатизація нотаріату України, судової діяль­ності та органів реєстрації актів громадянського стану. Держ­інформ’юст є

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні