Інформаційні системи органів юстиції України

дані про особу, яка звернулася із запитом; дані про документи, які посвідчують особу; порядковий номер та адреса нерухомого майна, щодо якого здійснено запит; мета (інтерес), з якою здій­снюється запит; запис про надання витягу або про відмову в наданні витягу (заноситься після прийняття рішення), дата його прийняття, прізвище реєстратора.

Право на отримання витягів із реєстру про зареєстровані права мають: власник (власники), його спадкоємці та правонаступники юридичних осіб, уповноважені ним особи; суд, органи внут­рішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України, державні виконавці, нотаріуси та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв’язку зі здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством України.

3. Багаторівнева ієрархічна ІС «РАГС»

Багаторівнева ієрархічна ІС «РАГС» складається з інформаційних підсистем відділів реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які проводять реєстрацію народження, смерті, одруження та встановлення батьківства, а також консульських установ і дипломатичних представництв України, які виконують зазначені функції.

Багаторівнева ієрархічна ІС «РАГС» містить:

1) автоматизовану систему реєстрації актових записів, що складається з підсистем «Народження», «Укладання шлюбу», «Розлучення», «Смерть», «Встановлення батьківства», «Усиновлення (удочеріння)», «Зміна прізвища, імені, по батькові», «Відновлення актового запису», «Статистика»;

2) автоматизовану систему «Архів», що складається з підсистем «Народження», «Укладання шлюбу», «Розлучення», «Смерть», «Встановлення батьківства», «Усиновлення (удочеріння)», «Зміна прізвища, імені, по батькові», розроблених з урахуванням усіх змін форм актових записів і законодавства РАГС за період з 1918 року і донині; підсистем «Електронна картотека актових записів» та «Електронна картотека метричних церковних книг», підсистеми «Листи», розробленої з урахуванням специфіки кореспонденції, якою обмінюються органи РАГС з іншими організаціями і між собою;

3) автоматизовану систему «Внутрішня взаємодія», яка забезпечує централізацію даних із районних відділів РАГС, селищних або сільських рад, консульських установ і дипломатичних представництв України у міський або обласний архів як по каналах зв’язку, так і за допомогою магнітних носіїв інформації (дискет);

4) автоматизовану систему «Зовнішня взаємодія», яка забезпечує інформаційну взаємодію з органами галузевого і територіального управління за даними відділів РАГС, а також обмін інформацією і документами з архівами інших регіонів країни по каналах зв’язку з використанням методів криптологічного контролю і захисту від несанкціонованого доступу;

5) інформаційно-довідкову систему «Закон», яка забезпечує правову консультацію з питань реєстрації актів громадянського стану.

Використання системи забезпечує виконання таких функцій:

  • ведення актових записів з логічним та юридичним контролем даних, що вводяться;
  • автоматизоване формування, перегляд, редагування і друкування актових записів, свідоцтв, довідок, сповіщень, карток, відомостей, статистичної звітності;
  • автоматизований пошук актових записів за будь-якими реквізитами, що мають юридичні наслідки;
  • формування і ведення архівів по всіх архівних фондах (метричних церковних книгах будь-яких релігійних конфесій, актових записах за період з 1918 року й донині, консульських установ і дипломатичних представництв);
  • формування і ведення електронних картотек по всіх архівних фондах;
  • формування і ведення довідників і словників архівів відділів РАГС, селищних і сільських рад, церков,

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні