Інформаційні системи в менеджменті_к.р3

План

1. Інформаційне забезпечення. 3

2. Аналіз даних на основі побудови географічних об’єктів. 14

Список використаної літератури. . 19


1. Інформаційне забезпечення

Сукупність вихідної інформації різного характеру, що призначена для прийняття рішень у сфері виробничого підприємництва можна вважати за інформаційне забезпечення підприємництва.

Вихідна інформація для виробничого підприємництва має два різновиди: 1) інформація про стан зовнішнього середовища; 2) інформація про стан фірми (чи наявних передумов її створення). У свою чергу, інформація першого різновиду містить дві групи:  а) ринкова кон’юнктура; б) механізм регулювання діяльності фірми владними структурами держави.

Для характеристики ринкової кон’юнктури залучають дані, що наводять в офіційній літературі, статистичних оглядах, комерційних публікаціях, рекламних виданнях та ін

Доцільним і результативним є інформації у вигляді прямого опитування, анкетування та інших прийомів, що широко використовуються у практиці маркетингових досліджень. Інформацію про ринкову кон’юнктуру при створенні чи розвитку фірми можна поділити на наступні види:

1) Характеристика ринку (ємність, структура, насиченість відповідною продукцією);

2) Характеристика товару і можливості його збуту ( призначення товару, вимоги до якості, етапи “життя” на ринку, обсяг попиту і пропозиції та ін. );

3) Рівень конкуренції ( наявність конкурентів, їх кількість, потужність, фінансова стабільність, рейтинг);

4) Рівень цін (види, аранжування і динаміка цін на відповідну продукцію, прогноз цінових тенденцій у майбутньому);

5) Можливості залучення коштів ( розвиненість банківських, інвестиційних та фінансових установ, види кредитів, умови кредитування, кредитні проценти);

6) Фінансові характеристики ( курси валют, активність фондових бірж, темпи інфляції);

7) Можливості ресурсозабезпечення (джерела і умови постачання ресурсів, рівень цін на матеріальні ресурси, активність товарних бірж);

8) Інші види інформації ( стабільність макроекономічної політики, рівень безробіття, активність іноземних інвесторів та ін. ).

Найрегламентованішою і, на певний період достатньо однозначною, є інформація про механізм регулювання діяльності фірм, оскільки як економічні, так і адміністративні важелі держави встановлюються відповідними нормативними актами – законами, затвердженими законодавчою владою (Верховною Радою), декретами, прийняттями виконавчою владою (Кабінетом Міністрів), або інструкціями, положеннями, рішеннями тими установами, які наділені відповідними правами (від державних міністрів до місцевих органів самоврядування). Тому показники, що характеризують механізм регулювання, мають нормативний характер, тобто є обов’язковими, і нехтування ними призводить до економічних або адміністративних санкцій. Обсяг і зміст нормативної інформації значний і динамічний, що призводить до великої ймовірності похибок при обґрунтуванні доцільності діяльності фірм. Запобігти помилкам можна лише за умови постійного і систематичного висліджування нормативної документації. Тому на фірмі повинен обов’язково створюватись відділ чи підрозділ, який би займався даними питаннями.

Інформацію про регулювання діяльності фірми владними структурами держави можна поділити на такі види:

1) Система оподаткування (види податків, норми податків, податкові пільги, порядок і термін стягнення податків);

2) Система обов’язкових платежів (види і норми платежів, порядок і термін нарахування, порядок контролю за платниками);

3) Система ціноутворення (види товарів з фіксованими (регульованими) цінами, механізм регулювання);

4) Система держзамовлень і держінвестицій (механізм держзамовлень і надання держінвестицій, умови, пільги);

5) Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності (механізм регулювання, пільги, обмеження, порядок ліцензування експортно-імпортних операцій і товарів, митне регулювання);

6) Система антимонопольного регулювання (механізм регулювання, види відповідальності за порушення);

7) Система регулювання оплати праці (генеральні і галузеві угоди, порядок встановлення мінімальної і максимальної заробітної плати);

8) Система захисту прав виробників (права найманих працівників, умови розширення їх прав, відповідальність власника і т. д. );

9) Система захисту прав споживачів (механізм сертифікації продукції, перелік і порядок обмежень щодо випуску і реалізації деяких товарів);

10) Система захисту оточуючого

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні