Інформаційний запит

Інформаційний запит

Журналіст, редактор чи інша особа, яка має потребу отримати інформацію від органів влади, дуже часто наштовхується на небажання посадових осіб надавати її. Неоперативне надання відповідей на інформаційні запити та надання формальних «відписок» - ось головні вади взаємодії журналістів з чиновниками. І тому, журналіст часто нехтує своїм правом на отримання доступу до інформації з офіційних джерел.

Між тим, відсутність достовірної інформації і, що не менш важливо, офіційного підтвердження її достовірності – чи не найсуттєвіший «прокол» для якості матеріалу та висвітлення усіх точок зору у ньому. Особливо важливо це у тих випадках, коли відсутність інформації з офіційних джерел означає відсутність однієї з важливих точок зору на питання, яке аналізується в матеріалі.

 Отримання інформації з офіційних джерел є необхідним, якщо оприлюднення зібраного матеріалу може бути оскаржено у суді, як поширення недостовірної інформації чи такої, що принижує честь, гідність та ділову репутацію.  Публікації, що стосуються суспільно-важливих питань, теж мають ґрунтуватися на підтверджених фактах та офіційній інформації – аби не припуститися грубої помилки, не ввести читачів в оману та не підірвати довіру до видання.

 З огляду на написане вище, варто взяти до уваги, що задля підвищення вірогідності отримання відповіді по суті запиту та ще й прискорення цього процесу, необхідно майстерне виконання усіх головних елементів процедури. Адже саме помилки того, хто запитує, в значній мірі дозволяють чиновнику не надавати інформацію. Найпоширенішими помилками є неправильне оформлення запиту, подання не за належністю, а інколи - проста невпевненість у законності вимоги щодо надання інформацію.

У даному документі описані основні засоби та етапи, яких необхідно дотримуватися для отримання інформації з офіційного джерела.

  Етапи отримання інформації:

 1. Підготовка інформаційного запиту (ІЗ)

2. Подача ІЗ

3. Контроль розгляду ІЗ

4. Відповідь на ІЗ

5

Оскарження у випадку порушення права на інформацію

6. Звернення до суду

 

 1.  Підготовка інформаційного запиту (ІЗ).

 Основним засобом отримання інформації законодавство визначає інформаційний запит. Стаття 32 Закону України „Про інформацію” (надалі - Закон) передбачає дві категорії інформаційних запитів (надалі - ІЗ): запит щодо доступу до офіційних документів і запит щодо надання письмової або усної інформації. Перший передбачає звернення з вимогою про надання можливості ознайомлення з офіційними документами. Другим - позначається звернення з вимогою надати письмову або усну інформацію про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади України, їх посадових осіб з окремих питань.  У обох випадках більш надійно звертатися саме з письмовим запитом, щоб мати надійні докази протиправної відмови.

Неможливо визначити ідеальну форму запиту. Основні його пункти містить запропонований нижче зразок.

Оскільки чинне законодавство містить певні суперечності, при підготовці ІЗ бажано враховувати наступні особливості:

- у графі «реквізити запитувача» бажано вказувати фізичну особу,

- у графі «спосіб задоволення запиту» – те, як саме має бути надана інформація: телефоном, письмово чи в інший спосіб.

 

 2.  Подання ІЗ

 Подання ІЗ має здійснюватись у такий спосіб, аби в подальшому можна було довести факт його подання, порушення строків розгляду тощо.

 Способи підтвердження факту подачі ІЗ:

- вручення ІЗ посадовій особі (канцелярії) органу під розписку чи з посвідченням копії ІЗ.

- надіслання ІЗ поштою з описом вкладення (такий варіант підійде в разі, якщо Ви не можете особисто подати запит або Вам перешкоджають і відмовляються його приймати).

Для того, щоб отримати належний доказ

1 2 3 4 5