Інформаційно-аналітична система «Вибори», проблеми і перспективи Інтернет-виборів

План

1. Інформаційно-аналітична система «Вибори».

2. Проблеми і перспективи Інтернет-виборів.

Література.


1. Інформаційно-аналітична система «Вибори»

Важливою складовою ІС Верховної Ради України є інформаційно-аналітичний комплекс «Зворотний зв’язок», який забезпечує аналітичне оброблення звернень, пропозицій та скарг громадян, повідомлень преси, дає змогу відстежувати фактичні резуль­тати впровадження нормативно-правових актів щодо змін у житті суспільства та становлення нової держави. ІС «Вибори» у складі цього комплексу забезпечує оброблення даних про народних депутатів, їхні програми, облік та аналіз результатів виборів.

ІС «Вибори» здійснює:

 • централізоване накопичення інформації, що надходить з виборчих округів, про хід виборів на всіх етапах виборчого процесу;
 • облік даних про виборчі округи України з деталізацією всіх необхідних характеристик та етапів виборчого процесу щодо кож­ного округу;
 • оброблення оперативних даних про реєстрацію претендентів і кандидатів у регіонах та виборчих округах з подальшим узагальненням;
 • формування даних про кандидатів у депутати в обсязі відомостей, передбачених Законом України про вибори народних депутатів України;
 • ведення облікових карток, автобіографій та програм кандидатів у народні депутати;
 • збирання за допомогою електронної пошти або телеграфних повідомлень, контроль та оброблення оперативної інформації про результати виборів;
 • підготовку оперативних даних про хід голосування в округах регіонів у задані інтервали часу на день виборів;
 • консультативно-довідкову підтримку процесу аналізу результатів голосування;
 • формування альбому-звіту з деталізованими результатами виборів по регіонах та по виборчих округах;
 • формування звітів про результати кожного туру виборів — повного звіту про результати виборів щодо всіх кандидатів у народні депутати та звіту про результати виборів по округах, в яких обрано народних депутатів України;
 • формування статистичних та інформаційно-аналітичних довідок.

Крім регламентних запитів, система забезпечує обслуговування запитів користувачів згідно з довільною комбінацією параметрів та їх значень, оперативно формує відповідні звіти за формою, визначеною користувачем, для перегляду на екрані або для друкування.

У комп’ютерному банку даних Центральної виборчої комісії зберігається інформація про всіх кандидатів, нагромаджено великі обсяги фактографічної та аналітичної інформації, яка є важливим інформаційним ресурсом для політологів, аналітиків та законотворців.

Інформація, нагромаджена в ІС «Вибори», становить інтерес для всіх учасників виборчого процесу, а особливо, для кандидатів у депутати. Частина даних може передаватись для автоматизованого оброблення у спеціалізованих інформаційних системах політиків, які, у свою чергу, певним чином функціонально доповнюють комплекс «Зворотний зв’язок». Так, система інформа­ційно-аналітичної підтримки виборчої кампанії використовується для розробки стратегії і тактики виборчої кампанії, їхньої послідовної реалізації та комплексного моніторингу політичних, соціальних та економічних подій у житті регіону. При цьому вирішуються такі функціональні задачі:

 • «Виборча кампанія» — організація благодійних акцій; участь в економічному розвитку регіону; участь у суспільно-політичному житті регіону; просвітницька діяльність; робота з молоддю, пенсіонерами, ветеранами, заслуженими людьми, твор­чою інтелігенцією; акції з соціального захисту; підтримка суспіль­ного порядку; взаємодія з органами, що ведуть боротьбу з корупцією та організованою злочинністю;
 • «Кандидат» — створення іміджу та індивідуальності кандидата (родина, інтереси, досягнуті результати, намічені цілі, передвиборна програма, широта зв’язків і підтримки з боку електорату, ділової та політичної
1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні