Інформативність тексту і способи її підвищення

План

Вступ. 3

1. Інформативність тексту. 4

2. Способи підвищення інформативності 7

Висновки. 11

Список літератури. 12


Вступ

Головна мета створення тексту - повідомлення інформації. Загальна кількість інформації, що міститься в тексті - це його інформаційна насиченість. У різних текстів цей показник може бути різним у залежності від новизни і корисності інформації.

Інформативність тексту тісно пов'язана з його зв'язність і цілісністю. Якщо він не представляє собою єдиної структури, то про яку інформативності може йти мова? Однак ставити між цими поняттями знак рівності теж невірно: зв'язність і цілісність можуть бути присутні в тексті, але інформативності як такої в ньому не буде (приклад цього буде наведено нижче).

І ще одне зауваження: на жаль, хоча теорія тексту вивчена досить добре, майже ні в одному з сучасних підручників нічого не сказано про інформативність тексту. Цей матеріал був знайдений тільки в підручнику Н. С. Валгіной Теорія тексту , тому теоретичним підгрунтям даного реферату є саме цей підручник.

Актуальність представленої теми не повинна викликати сумнівів, адже інформативність - необхідна якість будь-якого тексту.

 


1. Інформативність тексту.

Для Спершу визначимося з основним поняттям реферату: Інформативність тексту - це ступінь його смислової і змістовної новизни для читача, яка укладена в темі і в авторській концепції, системі авторських оцінок предмета думки .

Н

С. Валгіна говорить про те, що «поверхнева структура висловлювання (кількість мовних знаків, які присутні в ньому) і глибинна структура (кількість інформації, що містяться в ньому) не збігаються просто - менше слів, ніж виражених смислів. Таким чином, розуміємо, що при укрупнені зменшенні однієї зі структур виникають явища семантичної економії або надмірності. Перша створює умови для підвищення інформаційної насиченості тексту при мінімальній витраті мовних засобів. Друга ж може бути прямо протилежною. При цьому її можна розглядати або як недолік тексту - і тоді надмірність підлягає видаленню, або як певний стилістичний прийом.

В зв'язку з можливістю різного способу подання інформації в тексті - економного та надлишкового - істотною виявляється проблема авторського наміри і читацького сприйняття повідомлення, тобто різної виявляється Глибина прочитання тексту. Тут авторам і редакторам слід пам'ятати, що для різних читачів критерій економності-надмірності виявиться різним. Надлишкової інформації не повинно бути занадто багато, інакше текст буде важкий для прочитання, але все-таки вона має бути, інакше текст буде важкий для сприйняття.

Поняття надлишкової інформації і згорнутої інформації звичайно розглядаються на рівні цілого тексту. Проте ці якості надмірності і згорнути можна застосувати й до окремим відгуків, і до фрагментів тексту, до яких включаються ці висловлювання, тобто на рівні мінімальних одиниць. Як правило, найбільш природним при створенні тексту виявляється прагнення скоротити словесну представленість смислових компонентів. Тому стиснення двох-трьох повідомлень в одне просте речення зі збереженням обсягу інформації - це закономірне явище .

Також Н. С. Валгіна відзначає, що при побудові тексту з урахуванням його інформаційно-прагматичних установок ці якості мовних одиниць враховуються. Словесно надлишкові фрази - це граматично і логічно розгорнуті структури, що претендують на граничну точність переданого сенсу. Такі фрази переважно в текстах офіційних, наукових, навчальних. Згорнуті структури можуть призвести до двозначності, невизначеності, нечіткості в вираженні думки, до логічних зсувів. При необхідності згорнуті структури більше використовуються в художніх текстах, іносказанні, афористичний. Текст відповідно до своїх запрограмованим якостям орієнтується на ці особливості мовного знака та встановлює певну міру в

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні