Інженерне прогнозування. Методи прогнозування технічних проблем

План

  1. Вступ. 3
  2. Прогнозування на основі патентної інформації 4
  3. Прогнозування розвитку техніки за числовим параметром. 5
  4. Інженерне прогнозування на основі оцінки стратегій. 6
  5. Визначення оптимальних стратегій інженерного прогнозування. 7
  6. Висновок. 9
  7. Література. 10

Вступ

Інженерне прогнозування - передбачення і пророцтво розвитку технічних систем, конструкційних матеріалів, технологій та інших технічних об'єктів.

Можна умовно виділити два типи завдань інженерного прогнозування:

    1. передбачення зміни зовнішніх факторів, технічних функцій, споживчих якостей та критеріїв ефективності існуючих технічних об'єктів, а також передбачення нових актуальних потреб, що викликають появу принципово нових технічних об'єктів;

    2. передбачення змін конструкції технічних систем.

За часом попередження інженерне прогнозування поділяється на короткострокове (до 5 років), зазвичай пов'язане з обґрунтуванням нової конструкції моделі технічних системи, середньострокове (5 - 10 років), що відноситься до обґрунтування нового покоління технічної системи, довгострокове (10 - 20 років) інженерне прогнозування та найбільш строкове(більше 20 років) інженерне прогнозування.

Інженерне прогнозування виконується за допомогою методів технічної творчості та аналізу останніх патентів, законів і закономірностей розвитку техніки, побудови "дерева проблем" і "дерева цілей", експертних оцінок, математичного моделювання тенденцій розвитку. Визначають декілька методів технічного прогнозування.

Прогнозування на основі патентної інформації

У сучасних умовах патенти являють собою документи, що відображають у концентрованій формі новітні досягнення науки і техніки. У патентній літератури справедливо відзначаються істотні переваги патентної інформації в порівнянні з іншими джерелами. Ці переваги виражають в принциповій новизні пропонованих рішень, великого інформаційного навантаження, що міститься в стислій формулі винаходу, випередженні (за часом) будь-яких інших джерел інформації (за винятком спеціальної)

У силу особливостей патенти справедливо називають носіями науково-технічного прогресу.

У багатьох країнах світу використання патентної інформації визначає основні напрямки у формуванні технічної політики фірм і об’єднань. На основі патентної інформації розробляють прогнози регіонального і державного значення.

Разом з тим патентна інформація специфічна, що відрізняє її від інших джерел. Патенти, як правило, не містять числових техніко-економічних даних і параметрів, по яким традиційно зіставляються, аналізуються і оцінюються інженерні рішення. Патенти дуже неоднорідні за своїм складом: поряд з винаходами, що мають сенс відкритий у даній області і на багато років визначальними технічну політику в галузі, в патентні групи (підгрупи) входять винаходи малозначні, другосортні, які не відповідають сучасним вимогам науково-технічного прогресу, хоча мають формальні ознаки новизни. Виникає своєрідне «зачароване коло», з переваг патентної інформації і труднощів, обумовлених формами існування документів.


Прогнозування розвитку техніки за числовим параметром

Прогнозування за числовим параметрами відрізняється від прогнозування по патентах, насамперед, вибором вихідних джерел інформації. Числові параметри виникають на рівні переходу від патентів до проектно-конструкторських розробок. У той час, як в патентах відсутні числові дані, що характеризують нову технічну ідею, в проектно-конструкторських розробках, навпаки наводиться, як правило, дуже велика кількість розрахункових параметрів.

Від моменту завершення проектно-конструкторських розробок до моменту їх реалізації на практиці проходить якийсь час, сумірне з періодом короткострокового прогнозування. Тому, прогнозування за числовим параметром розглядається в основному як короткострокове.

Нова розробка може бути охарактеризована системою параметрів, до яких, зокрема, відносяться продуктивність, енергоємність, несуча спроможність, металоємність і т. п. Передбачається, що ці параметри відомі для розробленого об'єкта кращих вітчизняних та кращих зарубіжних зразків. Використовуючи ці дані, вже можна судити про передбачуваному рівні техніки і технічної конкурентоспроможності об'єкта, який розробляється.

Велика кількість вихідних параметрів, взагалі кажучи, являється позитивною особливістю розробки, тому що дозволяє більш

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні