Інструкція з охорони праці для машиніста (помічника машиніста) тепловоза

Інструкція з охорони праці для машиніста (помічника машиніста) тепловоза

1. Загальні положення

1. 1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1. 2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0. 00-8. 03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, ДНАОП 0. 00-4. 15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, ДНАОП 0. 00-4. 12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці”.

1. 3. За даною інструкцією машиніст (помічник машиніста) тепловоза (далі - машиніст) інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та машиніста.

1. 4. Власник повинен застрахувати машиніста від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров`я машиніста з вини власника він (машиніст) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1. 5. За невиконання даної інструкції машиніст (помічник машиніста) несуть дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1. 6. До самостійної роботи машиністом (помічником машиніста) тепловоза допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження і не мають медичних протипоказань, спеціальне навчання і мають відповідне посвідчення, вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

1. 7. Перевірку знань з охорони праці машиніст (помічник машиніста) тепловоза проходить один раз на рік.

1. 8. Машиніст тепловоза повинен мати групу з електробезпеки не нижче IV.

1. 9. Помічник машиніста тепловоза при стажі роботи більше 3-х років повинен мати групу з електробезпеки не нижче IV; при стажі роботи до 3-х років - не нижче ІІІ.

1. 10. Склад локомотивних бригад встановлюється власником підприємства (за винятком пасажирських поїздів).

1. 11. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на машиніста (помічника машиніста) тепловоза:

1. 11. 1. Рухомі частини обладнання тепловоза.

1. 11. 2. Підвищені або знижені температури поверхні вузлів і агрегатів тепловоза.

1. 11. 3

Підвищені рівні шуму, вібрації, інфразвуку на робочих місцях.

1. 11. 4. Підвищена або знижена температура та вологість повітря робочої зони.

1. 11. 5. Підвищена швидкість руху повітря.

1. 11. 6. Підвищене значення напруги в електричному колі.

1. 11. 7. Напруженість електромагнітних коливань.

1. 11. 8. Недостатня освітленість робочої зони.

1. 11. 9. Знижена контрастність.

1. 11. 10. Раптове пошкодження кабіни машиніста від ударів із вантажем, що вийшов із габариту зустрічного поїзда, чи з частинами колійних машин, зруйнованих елементів контактної мережі, штучних споруд залізниці тощо.

1. 11. 11. Перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, а також пилу.

1. 11. 12. Нервово-психічні перевантаження з розумовим перенапруженням на фоні монотонної праці з періодичними емоційними стресами.

1. 12. На маневрових роботах машиніст (помічник машиніста) тепловоза забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту: костюм бавовняний, рукавиці комбіновані, окуляри захисні; взимку додатково: костюм бавовняний на теплій підкладці, валянці.

1. 13. Кожухи електричних приладів, апаратів і корпусів допоміжних машин, до яких можливий дотик обслуговуючого персоналу, мають бути заземлені.

1. 14. На кожному тепловозі мають бути такі засоби індивідуального захисту:

1. 14. 1. Діелектричні рукавички на напругу вище 1000 В (одна пара на працівника локомотивної бригади),

1. 14. 2. Діелектричні килимки (два - на односекційний локомотив, один - на секцію двосекційного локомотива).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні