Інструкція з охорони праці для оглядачів та слюсарів з ремонту рухомого складу

Інструкція з охорони праці для оглядачів та слюсарів з ремонту рухомого складу

1 Загальні положення

1. 1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1. 2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0. 00-8. 03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0. 00-4. 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0. 00-4. 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці".

1. 3. За даною інструкцією оглядач та слюсар по ремонту рухомого складу інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та оглядача і слюсаря по ремонту рухомого складу.

1. 4. Власник повинен застрахувати оглядача і слюсаря по ремонту рухомого складу від нещасних випадків та професійних захворювань.

В разі пошкодження здоров`я оглядача і слюсаря по ремонту рухомого складу з вини власника вони мають право на відшкодування заподіяної їм шкоди.

1. 5. За невиконання даної інструкції оглядач і слюсар по ремонту рухомого складу несуть дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1. 6. До роботи оглядачем та слюсарем по ремонту рухомого складу допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження і не мають медичних протипоказань, пройшли навчання за спеціальною програмою і отримали відповідне посвідчення, пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

1. 7. Для виконання додаткових обов`язків (зварювальні, стропальні роботи, обслуговування вагоноремонтних машин чи ремонтних установок та інше) оглядач і слюсар по ремонту рухомого складу повинні пройти спеціальне навчання і скласти екзамени по правилах технічної експлуатації механізмів, що застосовуються, охорони праці та пожежній безпеці.

1. 8. Оглядач і слюсар, які обслуговують самохідні ремонтні установки та працюють з іншими механізмами з електричним приводом, повинні мати групу з електробезпеки не нижче II.

1. 9. Оглядач і слюсар, які працюють з електроінструментом, повинні мати І групу з електробезпеки.

1. 10. Оглядач і слюсар по огляду та ремонту електропневматичних гальм повинні мати групу з електробезпеки не нижче II.

1. 11. Оглядач і слюсар по ремонту рухомого складу повинні:

1. 11

1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1. 11. 2. Користуватись спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту.

1. 11. 3. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт та по якій вони проінструктовані.

1. 11. 4. Не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці.

1. 11. 5. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

1. 11. 6. Вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.

1. 11. 7. Пам`ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та відповідальність за товаришів по роботі.

1. 12. Оглядач і слюсар повинні знати і виконувати вимоги заборонних, попереджувальних, вказівних і приписуючих звукових і світових сигналів, знаків, написів.

1. 13. Оглядач і слюсар повинні знати порядок огородження поїздів і окремих груп вагонів, встановлений діючим технологічним процесом пункту технічного огляду вагонів (ПТО).

1. 14. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на оглядача і слюсаря по ремонту вагонів:

1. 14. 1. Незадовільні метеорологічні умови.

1. 14. 2. Виступаючі частини платформ, рухомого складу тощо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні