Інтер’єр магазину - засіб внутрішньомагазинної реклами товарів

Інтер’єр магазину - засіб внутрішньомагазинної  реклами товарів

Під інтер'єром магазину (від фр. interieur — внутрішній простір будівлі або приміщення у будівлі) розуміють архітектурно й художньо оздоблену його внутрішню частину. Інтер'єр має відповідати зовнішньому оформленню і не вступати в суперечність з образом магазину, який склався в покупців під впливом архітектурного рішення будівлі. Оформлення інтер'єру повинно відповідати традиціям, смакам, стилю життя основного контингенту покупців. Головним завданням під час проектування інтер'єру магазину є створення оптимальних умов для показу товарів і забезпечення максимальних зручностей покупцям для здійснення купівлі. Досягнення цієї мети залежить від комплексного вирішення таких завдань:

• створення оптимальних пропорцій приміщень, раціональної розстановки обладнання з урахуванням розміщення основних проходів, колон, сходів, ескалаторів та ін. ;

• вдале розташування вітрин та рекламних засобів;

• оригінальна обробка стін, стелі, підлоги та колон;

• правильне використання кольору при оформленні приміщень;

• правильне освітлення торговельних залів магазинів джерелами загального та місцевого освітлення;

• улаштування підвісних елементів з урахуванням архітектури простору торгового залу.

У створенні інтер'єру особлива роль відводиться раціональному плановому рішенню торгового залу. Приймаючи рішення щодо розстановки торгового обладнання, необхідно враховувати імідж магазину, товарну спеціалізацію магазину й економічну доцільність. Загалом вибраний варіант має забезпечувати досягнення встановлених нормативів ефективності використання площі торгового залу та сприяти тому, щоб покупці могли побачити якомога більшу частину пропонованих товарів. На це саме треба орієнтуватися і розміщування товарів у торговому залі та їх викладка на торговому обладнанні. Торгове обладнання не має контрастувати з іншими елементами оформлення торгового залу

Форма і конструкція торгового обладнання, особливості стилю і способи викладання товарів, поєднання кольорів, рекламні засоби повинні створювати єдиний закінчений ансамбль.

Декоративне оформлення сучасних магазинів дуже різноманітне — від простого, стриманого стилю до використання найрізноманітніших декоративних матеріалів і прикрас. Декоративне оформлення може відображати чи підкреслювати перевагу тих чи інших товарів у асортименті.

Важливим засобом оформлення інтер'єру магазину є правильне використання кольору. Дуже складним процесом є досягнення гармонії кольорів через посилення або зменшення їх насиченості. Тут широко використовуються закономірності сприйняття кольорів. Через просторові властивості сприйняття кольорів вироби різних кольорів, що експонуються на одній площині, можуть здаватися близькими (теплі кольори) або далекими (холодні кольори). У художньому оформленні важливе значення має явище контрастності, коли колір одного виробу залежно від навколишніх кольорів змінюється в бік, протилежний кольору оточення. Це явище поширюється на всі кольори.

У практиці торгівлі в магазинах застосовуються штучні системи загального, периметрального (кругового) та акцентуючого освітлення. Загальне освітлення застосовується для забезпечення видимості і створення певного тону в приміщенні торгового залу, периметральне освітлення дозволяє привернути увагу до стін, вертикальних поверхонь, а також спрощує орієнтацію у торгових залах з великою площею; акцентуюче освітлення виділяє товар із загальної маси, акцентує увагу на певних деталях даного товару. Воно дозволяє привернути увагу покупців до певних товарів завдяки використанню прожекторного обладнання, спеціальних ламп і місцевих світильників.

Світлові ефекти дозволяють не лише якісно показати товари, але й приховати окремі недоліки дизайну магазину, створити певний настрій та

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні