Інтернет-магазини (Електронні магазини)

План:

Вступ                                                                                                      

1. Електронна комерція                                                                                   

2. Основні функції електронного магазину                                           

3. Вивчення маркетингового середовища                                                       

4. Ціноутворення в електронному магазині                                          

Висновок                                                                                               

Використана література 

 

Вступ 

Вивчення маркетингового середовища є відправною точкою електронного бізнесу. В даній роботі розглянемо застосування маркетингових інструментів в сфері електронної комерції, зокрема, на прикладі інтернет-магазинів та основні конкурентні переваги електронних магазинів.

Сфера електронної комерції в Україні на сьогодні знаходиться на етапі розвитку. Про це свідчить відкриття багатьох інтернет-магазинів в українському сегменті мережі. Розглянемо застосування маркетингових інструментів саме в сфері електронної комерції B2C на прикладі електронних магазинів. Справа в тому, що в Україні вона більше розповсюджена, в порівнянні з іншими моделями та інтернет-магазини є типовими її представниками.

Проаналізувавши українські та російські електронні магазини, виявилося, що українські інтернет-магазини відстають від російських по кількості продаж навіть в українському сегменті мережі Інтернет (наприклад, по даним книжкових магазинів). В першу чергу, це пов'язано з тим, що українські інтернет-магазини практично не застосовують в своїй діяльності такі маркетингові інструменти, як позиціонування, сегментацію ринку та ціноутворення.

 1. Електронна комерція

Електронна комерція - це бізнес-процеси та ділові операції, які здійснюються між суб'єктами за допомогою інформаційних та телекомунікаційних технологій і забезпечують досягнення економічних та фінансових цілей суб'єктів, а також сприяють зниженню затрат. Середовищем для електронної комерції може бути не тільки мережа Інтернет, а й будь-яка комп'ютерна мережа

Суб'єктами електронної комерції виступають фізичні та юридичні особи, а також урядові організації.

Модель електронної комерції B2C - електронна роздрібна торгівля між компаніями та кінцевими споживачами.

Онлайнова компанія (інтернет-компанія) - компанія, яка веде свої бізнес-процеси повністю через мережу Інтернет. Інтернет-магазини є найбільш розповсюдженими онлайновими компаніями.

Інтернет-магазин (електронний магазин, онлайновий магазин) - це програмний комплекс, який дозволяє продавати товари чи послуги через мережу Інтернет та автоматизувати управління бізнес-процесами. Електронні магазини об'єднують елементи прямого маркетингу та традиційної торгівлі. Основними відмінностями інтернет-магазину від традиційного є інтерактивність, велика кількість інформації та асортименту продукції і персоналізований підхід до кожного відвідувача. Найбільшим недоліком електронних магазинів є те, що не можна торкнутися товару та оцінити його візуально. Проте, цей недолік з успіхом компенсується великою кількістю інформації, яку не зможе надати продавець в традиційному магазині.

2. Основні функції електронного магазину

Основними функціями електронного магазину є:

- надання якомога повнішої інформації про представлені товари та послуги;

- прийом та обробка замовлень;

- персоналізація відвідувачів;

- проведення платежів (за умови підключення до платіжної системи);

- збір та аналіз статистичної інформації.

Створення якісної системи Інтернет-торгівлі неможливе без вивчення споживачів. Саме тому, технічні можливості електронного магазину повинні надавати можливість для ідентифікації відвідувачів та отримання статистики.

Перелічимо основні критерії оцінки інтернет-магазину. Це:

- асортимент товарів;

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи