Інтуїтивістська естетика

вважав, що інтуїція дозволяє почуттю, переживанню утілитися в образі, набути зовнішнього предметного вираження - в камені, фарбі, пластиці людського тіла, в музичному звуці, нарешті, в слові. Ці ідеї, висловлені в праці "Естета як наука про вираження і як загальна лінгвістика" /1902/, були в наступному уточнені автором, що проголосив поезію інтуїцією і ритмізацією Всесвіту.

И. зробив глибокий вплив на художню культуру XX ст., передусім на численні школи і течії модернізму. Інтуїтивістськими ідеями живилися література "потоку свідомості" і "новий роман". Бергсонівською концепцією проекції на полотно інтуїції "реальності душі", "чистій реальності" надихалися кубісти, абстракціоністи, абстрактні експресіоністи. Його уявлення про мистецтво як міфотворчість в різній мірі вплинуло на теорію і художню практику сюрреалізму, театру абсурду, роману екзистенціаліста. Крочеанство, "мистецтво, що висунуло тезу, - цей вираз", знайшло відгук в "новій критиці", що виходила з того, що всяке вираження - це мистецтво, в поезії летризму, що грає поєднаннями букв, в "потенційній поезії", що пропонує набір взаємозамінних рядків і строф. Інтуїтивістська ідея асоціативної емоційної пам'яті виявилася особливо співзвучна постмодерністському баченню мистецтва, естетики і культури як глобального "Флеш бека". 

Список використаної літератури 

1. Філософський словник. – М., 1998.

2. Загорівська Г.М. та ін. Естетика: підручник для Вузів. – К., 2000.

3. Машкевич С.І. Прекрасне і наукове мислення. // Освіта. – 1999. - №3.

4. Лосев А.Ф. Две необходимые предпосылки для построения истории эстетики до возникновения эстетики в качестве самостоятельной дисциплины // Эстетика и жизнь. Вып. 6. М., - 1989.

5. Лукач Д. Своеобразие эстетического. Т.1-4. М., 1985-1987.

1 2 3 4