Інвестиційна діяльність страхових компаній України - стратегія та пріоритети

порівнянні з іншими країнами світу, що на сьогодні робить інвестування саме в ці фінансові активи досить привабливим для страхових компаній. Однак зазначена форма інвестувань є уразливою з боку системних фінансових ризиків, пов’язаних, зокрема, з інфляційним знеціненням грошової одиниці та зміною банківського процента.

Крім того, відсотки по депозитах будуть знижуватись у зв’язку з приходом на банківський ринок іноземних інвесторів, які будуть пропонувати кредити за низькими відсотками у відповідності з процентною політикою власних національних ринків, і відповідно знижувати депозитні ставки.

Повноті використання інвестиційних можливостей страхового капіталу на фондовому ринку заважає не лише диспропорція у співвідношенні ризикових видів страхування і страхування життя, а й слабкість самого фондового ринку.

Ринок акцій є одним з основних сегментів фінансового ринку і тому його стан досить об’єктивно відображає сутність процесів, що відбуваються в економіці. Розвиток ринку акцій тісно пов’язаний з процесом приватизації державної власності. В Україні цей процес носить повільний і невпорядкований характер, відстрочивши прихід на підприємства нових ефективних власників. Процес приватизації державних підприємств включав продаж компаній за надзвичайно заниженою вартістю, виникнення «фінансових пірамід», які не тільки завдали фінансової шкоди всім учасникам приватизаційного процесу, але й значно підірвали довіру потенційно потужної категорії інвесторів – громадян – до інвестиційних компаній і фінансових установ в цілому.

Практично всі акції, які обертаються на фондовому ринку Україні, є простими іменними акціями, оскільки переважна більшість акціонерних товариств в Україні була створені в процесі приватизації. Таким чином, в Україні не набув поширення випуск привілейованих акцій, які є більш прийнятними для інвестування страхових активів, оскільки знижують ризик вкладень в цей інструмент, який є ризикованим за своєю економічною сутністю.

Через відокремленість акціонерного капіталу від реального сектору економіки спотворюється інвестиційний попит на фондові активи, підприємства не відчувають власної вартості в акціях

Рівень інвестиційної мобільності пайового капіталу є надзвичайно низьким.

У цілому ринок акцій на сьогоднішній день є недокапіталізованим і функціонує переважно в первинній формі розвитку. Активізація торговельних угод часто ототожнюється зі збільшенням обсягів операцій, що на наш погляд є передчасним висновком.

Активність страхових компаній на ринку нерухомості залишається незначною. Питома вага інвестиційних вкладень в загальній структурі активів на цьому ринку скоротилась з 6,3% в 2002 році до 4,4% в 2005 році. При цьому частка інвестицій в нерухомість окремих страхових компаній може бути значно більшою. Але, як правило, страховики тримають на балансі лише ту нерухомість, яка необхідна для здійснення операційної діяльності (офісні приміщення тощо). Такий обсяг вкладень, як правило, свідчить про те, що страховики не розглядають цей ринок як перспективний з точки зору інвестування.

Теоретично вкладення в нерухомість можуть розглядатись як перспективний напрямок для страхових компаній, що здійснюють страхування життя та інших фінансових посередників, що в силу особливостей основної діяльності здійснюють довгострокові інвестиційні вкладення з метою захисту від інфляційного знецінення активів.

Вкладення в нерухомість, як правило, забезпечують більш високу віддачу, ніж надання коштів в кредит. Слід відзначити, що інвестиційна привабливість об’єктів нерухомості (житла, соціальної інфраструктури) відзначається нерівномірністю для різних регіонів. Найбільш привабливим з цієї точки зору є Київ (завдяки можливості

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні