Інвестиційний менеджмент - інвестиційний цикл, поняття та методи оцінки інвестиційного ринку

Інвестиційний менеджмент: інвестиційний цикл, поняття та методи оцінки інвестиційного ринку  

Поняття «інвестиційний цикл» та «інвестиційний процес». Стадії інвестиційного циклу. Комплексний характер інвестиційного процесу.

Життєвий цикл як категорія інвестиційного менеджменту. Поняття інвестиційного ринку та його кон’юнктура. Завдання та послідовність вивчення кон’юнктури інвестиційного ринку.

Принципи вивчення макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку. Моніторинг інвестиційного ринку, його організація. Формування переліку досліджуваних показників. Аналіз поточної кон’юнктури інвестиційного ринку. Прогнозування розвитку інвестиційного ринку.

1. Стадії інвестиційного процесу

Під інвестиційним процесом розуміють процес створення основних фондів і виробничих потужностей від розробки їх техніко-економічних параметрів і до повного досягнення проектних потужностей. У такому розумінні інвестиційний процес складається з трьох основних стадій:

- науково-проектна підготовка;

- будівництво;

- освоєння

Кожна з цих стадій передбачає кілька етапів:

Після прийняття рішення про необхідність спорудження підприємства чи якогось іншого об’єкту як виробничого, так і невиробничого призначення починається стадія підготовки інвестиційного процесу, вихідним пунктом якої є можливі капітальні вкладення. Підготовка будівництва йде у наступних напрямках:

- дослідження і розробка технічних і технологічних параметрів і рішень;

- виконання проектно-вишукувальних робіт;

- розробка проекту як майбутньої моделі об’єкта;

- підготовка робочих кадрів;

- матеріально-технічна підготовка запланованого будівництва.

На даній стадії є найбільші резерви щодо підвищення ефективності не тільки виробничої діяльності, а й усього процесу розширеного відтворення.

До стадії будівництва входить:

- інженерна підготовка будівельного виробництва;

- безпосередньо спорудження об’єкту;

- передпусковий і пусковий періоди.

Завершує інвестиційний процес стадія освоєння проектних потужностей об’єкту.

Інвестиційний процес і цикл проходять через одні і ті самі стадії, але на відміну від інвестиційного процесу як безперервного процесу реалізації капітальних вкладень, що відбиває суть розширеного відтворення основних фондів, інвестиційний цикл – це індивідуальний обіг капіталовкладень.

Завдяки комплексному характеру інвестиційний процес впливає не тільки на розвиток галузей народного господарства та промисловості, але й на регіональну економіку. Своєчасна і збалансована його реалізація в територіально-галузевому плані стабілізує і стимулює розвиток і розміщення продуктивних сил країни. І навпаки, розтягнута в часі, розпорошена територіально, безсистемна реалізація інвестиційного процесу створює диспропорції у господарському комплексі.

Періодична хвилеподібна зміна устаткування, машин, науково-технічних напрямків, організаційно-економічних систем відбиває загальну закономірність науково-технічного прогресу, розвиток продуктивних сил та підвищення ефективності суспільного виробництва. Економічна наука пов’язує цей процес із такою категорією як життєвий цикл, тобто період, що складається із стадій створення, освоєння, використання, модифікації, повторного використання і ліквідації, що безперервно змінюють одна одну.

Наукове обґрунтування життєвого циклу будь-якого процесу має велике значення щодо добору найефективніших шляхів його реалізації. Сформувати механізм ефективної реалізації інвестицій можна лише за наявності комплексного підходу до процесу створення й оновлення основних фондів. Такий підхід становить сутність інвестиційного циклу. Інвестиційний цикл досягає найвищої ефективності тоді, коли реалізація капітальних вкладень і створення основних

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні