Історична роль латинської мови як міжнародної мови науки

Мор (1478 - 1535), Френсіс Бекон (1561 - 1626) та Ісаак Ньютон (1643 - 1727) в Англії, вітчизняні вчені Києво-Могилянської академії.

Протягом багатьох століть латинська мова залишалася мовою науки і дипломатії, школи і церкви, юриспруденції тощо. Зокрема слід підкреслити, що латинська мова була міжнародною мовою медицини. В українській мові с багато слів латинського походження, наприклад: автор, адвокат, акт, акція, амбулаторія, автор, атестат, аудиторія, диктант, директор, доктор, доцент, екзамен, ефект, імперія, інститут, інструмент, комісія, компроміс, конспект, конституція, конференція, культура, лабораторія, лінія, література, мінус, нотаріус, об'єкт, плюс, позиція, прогрес, професор, процес, ректор, республіка, санаторій, соліст, студент, університет, факультет, федерація, фінал та багато інших.

Латинська мова досі залишається джерелом утворення наукової та технічної термінології.


Бібліографія

1. Боровский - Боровский Я.М. Латинська мова Ломоносова. - M.B. Ломоносов. Собр. соч. Т.4. М. - Л., 1962. 267 с., ст. 112-113.

2. ПСЛЛ - Пам'ятники середньовічної латинської літератури І\Ч££ століть. Під ред. M.E. Грабарь-Пассек і M.Л. Гаспарова. - M., 1970. 280 с., ст. 5-10.

3. Щерба, 1958 - Щерба Л.В. До питання про поширення в СРСР знання іноземних мов і про стан філологічного утворення. - Щерба Л.В. Обрані роботи з мовознавства і фонетики. Т.1. Л., 1958. 120 с., ст. 10-20.

4. PCIL - Premier Congres International pour le latin vivant- Avignon, 1956. 475 с. ст. 125-127.

5. Чернявский М.Н Латинська мова й основи термінології./ Чернявский M.H підручник - M.: Медицина, 2000. - 336 с.- Библиогр: ст. 23-27.

6. Тройский И. М., Нариси з історії латинської мови./Тройский И.М - M.: Молода гвардія, 1953. - 267с. - Библиогр: ст. 150-152.

7. Історична граматика латинської мови./ Під ред. А.К. Владимирова. - М.: Наука, 1960.-158с.- Библиогр: ст. 150-154.

8. Культура Древнього Рима./ підручник - М.: Освіта, 1985.- 289с. Библиогр: 160-162. 

 

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні