Історичні докази існування особи Ісуса Христа

до цих слів. Чи наше життя відповідає тому критерію, який виставила Людина, що пішла за нас на хрест? І якщо цей Чоловік жив і воскрес, то що я скажу Йому на своє виправдання, коли стану після смерті перед Ним?

Питання, отож, як завжди, лежить у царині віри…

Висновок

 На сьогодні археологи находять велику кількість артифактів, які підтверджують існування Ісуса Христа. Як відомо, зараз існує велика кількість християнських конфесій, деномінацій, сект, які по-різному розуміють божественність і значення його діяльності, але всі погоджуються, що Ісус Христос насправді існував. навіть школярі які проходять в школі курс «Історію», вивчають Ісуса Христа, як історичну особистість. 

Атеїсти і матеріалісти потрохи здають свою позицію щодо критики Христа і християнства, і велика кількість атеїстів і матеріалістів стають християнами і шанують Ісуса Христа, як Бога. Нам людям часто потрібні докази, підтвердження, існування Ісуса Христа його чудес, але нам цього не потрібно, ми повинні вірити Біблії і словам Господа Нашого Ісуса Христа.

Використана література

  1. Закович М. Релігієзнавство. – К.: Вища школа, 2000. – С. 42.
  2. Косидовский З. Сказания евангелистов. – М.: Политиздат, 1981. – С. 31.
  3. Сальман Севи Териак, сэр.1, 7; Истинные исторические доказательства действительного бытия Христова на земле (анонимно). – СПб., 1819.
  4. Транквилл Гай Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. – М.: «Наука», 1993.
  5. Лукиан. Собрание сочинений. – М. – Л., 1935, II. – С. 484.
  6. Флавий И. Древности иудейские. XVIII, 33.
  7. Робертсон А. Происхождение христианства. – Рига, 1956. – С. 123.
  8. Еврейская энциклопедия. – СПб., Т. I – С. 620. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні