Історико-краєзнавче дослідження м.Рівного

План:

І Вступ

ІІ Дослідження м. Рівного:

2. 1 Історія досліджень населеного пункту

2. 2 Історія населеного пункту за писемними джерелами

2. 3 Походження назви поселення, його мікротопоніміка

2. 4 Походження вулиць міста

2. 5 Пам”ятні місця Рівного

2. 6 Герб і прапор поселення

ІІІ Висновки

Додатки

Список використаних джерел і літератури.

І ВСТУП

Чи задумувались ми,рівняни,над тим,наскільки добре знаємо  своє місто,його історію?Дехто може заперечити,мовляв навіщо нам те минуле!У нас вистачає проблем і сьогодні:Але”хто проти Історії ,проти того-Історія. Проти такого рожна важко перти”. Так писав ще в минулому столітті український історик М. І. Костомаров. В основі нашого ставлення до рідної землі лежить багато факторів. Це і любов,повага до своєї сім’ ї,своєї оселі,школи,міста чи села,де ти народився і виріс. . .

Корінних рівнян,в родоводі яких бодай третє-четверте покоління народилось і виросло в Рівному,не так вже й багато. Демографічні зміни останніх десятиліть привели до того,що його населення різко збільшилося за рахунок колишніх сільських жителів. В радянський час до Рівного на постійне проживання переїхало багато людей з найвіддаленіших куточків тодішньої держави.

Для переважної більшості сьогоднішніх городян Рівне давно вже стало рідним,своїм. І, щоб ближче і пізнати його,всім нам просто необхідно усвідомити своє місце в історії,відчути нерозривний зв’ язок між минулим і сьогоденням,сучасним і майбутнім.

  Багата подіями історія м. Рівного з часу його заснування до наших днів знайшла своє відображення в різноманітних публікаціях. Найбільша кількість їх вийшла друком в радянський період. Так, в 1957 р. в Рівненському обласному видавництві вийшла книга "Ровно" авторів О

Молчанова, К. Закалюка, М. Бабія. Окремі матеріали з історії міста містились і в історико-краєзнавчих нарисах, присвячених історії Рівненщини, зокрема, в книзі Г. Сербіна "Ровенщина" (видавництво "Каменяр", м. Львів, 1970р. ).

Значний доробок публікацій з історії міста з'явився в 1983 р. у зв'язку з відзначенням 700-ліття першої писемної згадки про м. Рівне. І хоча достовірність цієї дати на сьогоднішній день сумнівна, все ж ювілейні заходи дали можливість опублікувати ряд матеріалів з історії міста. Особливої уваги заслуговує збірник документів і матеріалів "Ровно 700 років. 1283-1983", (Київ, "Наукова думка"). Того ж року у Львові у видавництві "Каменяр" вийшов соціально-економічний нарис "Ровно - 700" )(автори В. Луценко, В. Кобись, Г. Шенгера). В 1984 р. були опубліковані документи і матеріали про відзначення 700-ліття Рівного - "Місто, славне працею, братерством" (Київ, видавництво політичної літератури України).

На жаль, всі вони мають тенденційний характер. Основна увага приділялась висвітленню революційної боротьби рівняй XX століття, подіям 1939 р. , що знаменували собою входження західноукраїнських земель до складу Радянського Союзу, "бойовим і трудовим подвигам трудящих соціалістичного Ровно, їх досягненням в комуністичному будівництві". Ось чому навіть в такому поважному виданні, як збірник документів "Ровно-700", із 200 опублікованих документів лише 26 містять інформацію з історії Рівного ХУ-ХІХ століть.

Окремої уваги заслуговує книга П. Ричкова "Дорогами южной Ровенщини"(Москва, "Искусство", 1989), цілий розділ якої присвячений характеристиці архітектурних пам'яток Рівного та його околиць.

Поза тим, історія м. Рівного ще у XIX столітті

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні