Історія розвитку обчислювальної техніки

 Зміст

         Вступ

        Основна частина ( Місце обчислювальної техніки в сучасному житті)

1. Прадавні способи проведення обчислень

2.      Механічні обчислювальні пристрої

3.      Покоління ЕОМ

а) ЕОМ першого покоління

б) ЕОМ другого покоління

в) ЕОМ третього покоління

г) ЕОМ четвертого покоління

д) ЕОМ п’ятого покоління

4.      Поява і розвиток мікропроцесора і персональних комп’ютерів

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Комп'ютери з'явилися дуже давно в нашому світі, але тільки останнім часом їх почали так посилено використовувати в багатьох галузях людського життя. Ще десять років тому було рідкістю побачити який-небудь персональний комп'ютер - вони були, але були дуже дорогі, і навіть не кожна фірма могла мати в себе в офісі комп'ютер. А тепер? Тепер у кожнім третьому будинку є комп'ютер, що уже глибоко ввійшов у життя самих мешканців будинку.

Сама ідея створення штучного інтелекту з'явилася давним-давно, але тільки в XX столітті її почали здійснювати. Спочатку з'явилися величезні комп'ютери, що були частіше розміром з величезний будинок. Використання таких махин, як ви самі розумієте, було не дуже зручно. Але що поробиш? Але світ не стояв на одному місці еволюційного розвитку - мінялися люди, мінялося їхнє середовище перебування, і разом з нею мінялися і самі технології, усе більше удосконалюючи. І комп'ютери ставали усе менше і менше по своїх розмірах, поки не досягли сьогоднішніх розмірів.

До початку нинішнього століття для передавання та зберігання інформації використовувалися книги, а її опрацюванням займалася сама людина

Однак науково - технічна революція зробила людину безсилою в сучасному потоці друкованої та іншої продукції. Щорічно в світі друкується близько 100 тисяч назв журналів на 60 мовах, 5 млн. наукових статей, книг брошур, 250 тис. дисертацій і звітів. Сучасному фахівцеві необхідно щоденно прочитувати півтори тисячі сторінок, щоб не відставати від сьогоднішнього рівня розвитку. Управління виробництвом, використання складних технологій вимагає від керівників швидкого аналізу ситуацій, що виникають, прийняття правильних рішень. Складна наукова задача вже не може бути розв’ язана вручну навіть якщо талановитий учений витратить на неї все своє життя. Опрацювати всі ці дані людині допомагає комп’ютер.

  Розвиток науки і техніки став поштовхом для створення сучасних інформаційних технологій. За визначенням одного із засновників вітчизняної інформатики В. М. Глушкова, інформаційні технології – це процеси, пов’язані з обробкою інформації.

Комп’ютерні засоби та інформаційні технології  дали змогу значно підвищити можливості такого всеохоплюючого методу пізнання та творення, як моделювання об’єктів, явищ та процесів – як тих, що існують у природі, так і тих, що створюються людиною штучно, тобто людина сама його створює вручну.

За час, що пройшов з 50-х років, цифрова ЕОМ перетворилася з «чарівного», але при цьому дорогого, унікального і перегрітого накопичення електронних ламп, проводів і магнітних сердечників у невелику по розмірах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні