Історія, стан та перспективи розвитку виноградарства в Україні

пагони залишають для утворення на кущах нових рукавів або заміни рукавів зі слабким приростом та врожаєм.

На високоштамбових насадженнях одно-та дворічного віку при обламування на кущах залишають один пагін. По всій висоті штамба виламують пасинки. При сильному рості пагона для прискорення виведення формування ( після досягнення пагоном необхідної довжини для створення штамбу) його прищіплюють і з двох верхніх пасинків формують плечі кордону, які підв’язують горизонтально до дроту у протилежні сторони.

Удобрення виноградників. Добрива за науково обґрунтованого їх застосування підвищують врожайність виноградників у середньому на 15-20%, а в умовах достатнього зволоження – значно більше. З основним удобренням вносять 90-120 кг/га азоту та калію, 120-180 кг/га фосфору на глибину 35-40 см у зону розміщення основної маси коріння раз у 2 роки.

Для посилення росту пагонів, підвищення врожайності та покращення його якості потрібно щорічно в період вегетації 1-2 рази підживлювати виноград повним мінеральним добривом з розрахунку 20-3 кг/га азоту, фосфору та калію. Добрива необхідно вносити на глибину 25-30 см на відстані 50-60 см від ряду кущів. Варто широко застосовувати кореневі рідкі підживлення плодоносних виноградників. Оптимальні терміни для рідких підживлень: початок вегетації, зав’язування ягід і початок  дозрівання  винограду. При перших  двох підживленнях вносять по 30 кг/га азоту, фосфору та калію, а при третьому -тільки по 30 кг/га фосфору та калію; глибина заробки рідких добрив 35-40 см. Крім того один раз в 4 роки рекомендується восени проводити глибокий обробіток ґрунту (поновлення плантажу) з внесенням 20 т/ га гною сумісно з фосфором (120 кг/га), азотом і калієм ( по 20 кг/га) на глибину 50-60 см.

Зрошення винограду включає проведення вологозарядкового (900-1200 м куб/га) та 1-3 вегетаційних поливів (600-900 м. куб/га), які забезпечують нормальний розвиток рослин, сприяють більш інтенсивному проходженню фізіологічних процесів, які формують врожай. Вологозарядковий полив проводять восени

Найефективнішими способами поливу виноградників є підгрунтовий та крапельний.

В залежності від біологічних особливостей сорту навантаження кущів гронами слід збільшувати у 1,5-2,0 рази у порівнянні з суходільними насадженнями. Ефективність зрошення значно зростає, якщо воно поєднується з підвищеними нормами органо-мінеральних добрив, зокрема азоту 90, фосфору 180, калію 120 кг/га щорічно.

Механізація технологічних процесів у виноградарстві. Для освоювання земельних ділянок під виноградники застосовують комплекс будівельних, дорожніх і меліоративних машин: бульдозери, грейдери, корчувачі, планувальники тощо. Для передплантажного розпушування важких і кам’янистих ґрунтів використовують начіпний глибокорозпушувач РН-80Б або інші знаряддя. Плантажну оранку виконують начіпним плантажним плугом ППН-50 або причіпним ППУ-50А.

Садіння винограду здійснюють за допомогою ручного гідробура ГБ-3528. Для встановлення шпалери на виноградниках застосовують стовбостави ЗСВ-2, а для розмотування та натягування дроту – машину УНП-6 і ручну лебідку ЛРД-85. Ремонт виноградників (садіння кущів і заміну стовпів) проводять машиною КРК - 60.

Ґрунт на виноградниках обробляють універсальними машинами ПРВН-2,5 А або ПРВН-3 з набором різноманітних пристосувань до них для обробітку ґрунту між кущами, поновлення плантажу, нарізання поливних борозен, оранки та ін.

Розкривають виноградні кущі комбінованою пневмомеханічною машиною ПММ-2,5.

Обрізання виноградних кущів виконують за допомогою ручних секаторів або агрегатів пневмосекаторів ПАВ-8, розрахованих на 6-8 чоловік. Підв’язування виноградної лози можна полегшити, застосовуючи човники ЧВ-000, для роботи яких потрібен паперовий шпагат. Для підбирання зрізаної лози промисловість випускає машину ЛНВ-1,5 А , а для чеканки виноградних кущів - машину ЧВЛ-1.

Мінеральні або органічні добрива на виноградниках вносять пристосуванням ПУХ-1.

Для

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні