Історія видання журналу Дніпро

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ I. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ЖУРНАЛУ « ДНІПРО » ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ.
1. 1. Історія формування журналу «Дніпро» під назвою «Молодняк».
1. 2. Історія перейменування «Молодняка» на «Молодий більшовик» та його особливості.
1. 3. Історія видання журналу з сучасним найменуванням «Дніпро».

РОЗДІЛ II. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЖУРНАЛУ «ДНІПРО» ЗА 1970 РІК.
2. 1. Проза.
2. 2. Поезія.
2. 3. Знайомтесь : наші друзі – близькі й далекі.
2. 4. Пісні.
2. 5. Публіцистика.
2. 6. Дружбою ми здружені.
2. 7. Нам світять його заповіти.
2. 8. Шлях полум’яної юності.
2. 9. Твій сучасник.
2. 10. Дніпровські усмішки.
2. 11. На вчительський вогник.
2

12. Наука і культура.
2. 13. Поки що гіпотеза.
2. 14. Спогади, публікації, документи.
2. 15. Наш календар.
2. 16. Живий у пам’яті народній.
2. 17. Література і життя.
2. 18. Читаючи книги.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ВСТУП 

 Історія становлення та розвитку видання журналу «Дніпро» є феноменальним явищем історії редакційно видавничого процесу та всього процесу становлення української літератури загалом. Назва сьогоденного видання протягом свого існування від першопочатків виникнення постійно змінювала особливості своєї назви. За період з 1927 року й до сьогодні назва змінювалася тричі: 1927 – «Молодняк»; 1937 – «Молодий більшовик»; 1944 року до тепер – «Дніпро».

 Також, зазнавали змін змістові рубрикації, редакційні колегії та їхні редактори. Так у різний час свого існування його очолювали: ПавлоУсенко, Олександр Підсуха, Андрій Малишко, Микола Руденко, Юрій Мушкетик, Володимир Бровченко, Володимир Коломієць, Микола Луків, що очолює журнал по теперішній час та інші видатні діячі.

 На сторінках журналу друкувалися такі відомі митці української літератури як Олександр Довженко, Іван Драч, Ліна Костенко, Максим Рильський, Григір Тютюнник та багато інших діячів.

 Формування світогляду «дніпрян» було різностороннім, але, беззаперечно те, що від початку свого існування ініціативне товариство видання мало особливий бойовий дух. Не зважаючи на постійний контроль з боку тодішньої правлячої верхівки влади, письменники жорстко критикували тогочасну диктатуру та поруч « заказної» тематики друкували українські твори заборонених тем. Важливо зазначити, що таким підтвердженням вище сказаного була публікація на його сторінках роману Михайла Стельмаха «Чотири броди», де вперше в українській літературі було згадано про голодомор.

 Також на його рубрики припадало чимало доробків представників українського Відродження, що поверталися із сталінських таборів та діаспорних митців. Було й таке, коли «дніпрян» звинувачували в спробах відокремитися від СРСР.

 Щодо сьогодення то літературну естафету перейняли такі сучасні письменники, як Оксана Забужко, Ігор Павлюк, Олександр Ірванець й інші.

 Колектив журналу «Дніпро» не спиняється на досягненому. Редакція часопису переймається питаннями виховання молодої зміни, а отже забезпечення безперервності літературно-мистецького процесу.

 Отже, зважаючи на складність вищезазначених особливостей видання, ми обрали наступну тему курсової роботи: «Історія видання журналу «Дніпро» ( 1970 – ті роки )».

 Актуальність дослідження полягає в тому, що вивчення та дослідження історії видання журналу «Дніпро» викликає багато труднощів. Перед працівниками літературно-редакційного процесу постає проблема як найглибшого розкриття хронологічних особливостей та змістового апарату журналу, зокрема його бібліографічних відомостей.

 Об’єктом дослідження є особливості видавничої періодики журналу «Дніпро» від часу його заснування.

 Предметом дослідження є бібліографічні покажчики змістів видання за 1970 – ті роки.

 Мета дослідження полягає в аналізі джерел видання , їх класифікації за хронологією та визначення особливостей літературно-видавничого процесу.

 Завдання дослідження:

  • проаналізувати основну та допоміжну літературу з проблеми дослідження;
  • дослідити історичні особливості журналу;
  • розглянути змісти журналу та упорядкувати повний бібліографічний покажчик за 1970 рік.

Методологічну основу дослідження склали праці провідних дослідників, їх теоретичний і практичний доробок.

Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження:

  • теоретичний аналіз наукових літературних джерел;
  • емпіричний метод ( розробка бібліографічного покажчика );
  • синтез;
  • узагальнення;
  • порівняння;
  • конкретизація.

 Наукова новизна дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та емпіричному дослідженні історії видання журналу «Дніпро».

 Структура роботи зумовлена метою та завданнями курсового проекту.

 Логіка дослідження складає наступний зміст курсової роботи: вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел.

1 2 3 4 5 6 7 8