Історія виникнення латинської мови та її значення

– скільки потрібно. У рецептах вказується скорочено – q. s. , тобто стільки, скільки досить, потрібна кількість.  

 

4. Латинь і юриспруденція

Вивчення латинської мови на юридичному факультеті має бути пов’язане із спеціальними дисциплінами, такими як основи римського цивільного права та ін.

Цицерон був творцем латинської мови: з важкої, неоковирної зброї виковував тонку, гостру рапіру, яка проникала у найпотаємніші вигини людської думки. Він виголосив понад сто промов, тексти п'ятдесяти семи збереглися і є риторичною скарбницею для усіх часів та народів.

На ґрунті римського права склалися численні поняття цивільного права. Юридичні терміни і поняття, що набули поширення в усіх країнах (наприклад: арбітраж, вето, прокуратура та багато інших ) найкраще засвоюються під час вивчення римського права.

Юристи вивчають також судову медицину. В своїй діяльності їм доводиться мати справу з рецептами, написаними латинською мовою, знайомитися з історією хвороби, висновками судових лікарів і медичних експертів.

Активне засвоєння інтернаціональної латинської лексики та фразеології – це важливе завдання юриста, який вивчає латинську мову.  


Висновки

Латинська і латинізована грецька лексика служить основним джерелом поповнення безупинно і прогресивно зростаючої термінології у всіх областях науки і техніки.

 Латинська мова - це основна мова європейської культури від античності до нового часу, і без цього неможливе самостійне усвідомлення найважливіших фактів цієї культури з першоджерел.

 Латинська мова при належній організації її викладання в системі середньої і вищої школи б одним із засобів підвищення рівня філологічниїх знань, що дуже важливо.

Латинська мова зіграла значну роль у формуванні граматичної та лексичної структури європейських мов; вона ще й сьогодні не втратила свого значення в утворенні наукової термінології.


Бібліографія:

 1. Боровский Я. М. Латинська мова. Зібрання творів. Т. 4. М. - Л. , 1962.
 2. Маслюк В. П,, Сенів М. Г. Латинська мова. – Х. : Основа, 1992. – 304с.
 3. Тронський І. М. , Нариси з історії латинської мови. /Тронський І. М - М. : Молода гвардія, 1953. – 267с.
 4. Оленич Р. М. Латинська мова. – К. , 1993р
  – 277.
 5. Проблеми міжнародної допоміжної мови. - М. , 1991. - С. 70-76
 6. Соболевський С. І. Граматика латинської мови. / Соболевський С. І. - М. : Освіта, 1998. - 264с.
 7. Хоміцька З. М. Латинська мова. – Х. : Право, 2004. – 256 с.
 8. Чернявский М. Н Латинська мова й основи термінології. / Чернявский М. Н підручник - М. : Медицина, 2000. – 336
 9. Шевченко Е. М. Лат. мова й основи мед. термінології. - К. , 1992р. – С. 3-12.

10. Щерба, 1958 - Щерба Л. В. До питання про поширення в СРСР знання іноземних мов і про стан філологічного утворення. - Щерба Л. В. Обрані роботи з мовознавства і фонетики. Т. 1. Л. , 1958.


1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні