Іван Петрович Крип'якевич - видатний український історик

Іван Петрович Крип'якевич - видатний український історик

Іван Петрович Крип'якевич (* 25 червня 1886, Львів — † 21 квітня 1967, там же) — історик, академік АН УРСР, професор Львівського університету, директор Інституту суспільних наук АН України. Автор ряду наукових досліджень про українську козацьку державність та Богдана Хмельницького, ряду підручників з історії України.

Біографія

Народився у Львові у сім'ї священика. В 1904—1909 роках навчався на філософському факультеті Львівського університету. В студенські роки брав активну участь у боротьбі за український університет, займався культурно-освітньою діяльністю. 1908 року організував «Просвітній кружок», тісно співпрацював з «Просвітою». Наукову діяльність розпочав під керівництвом Михайла Грушевського, став одним з найвидатніших його учнів.

Від 1905 року почав друкувати свої наукові статті у періодичному виданні Наукового Товариства ім. Т. Шевченка — «Записки НТШ» (з 1934 — редактор).

У 1905 р. Археографічна комісія НТШ ухвалила відправити в "археографічну екскурзію" для збирання архівних матеріалів з історії козаччини кінця XVI – середини XVIII ст. в межах підготовки видання корпусу архівних джерел, ініційованого М. Грушевським, молодих науковців. І. Крип'якевич, що виїхав до Кракова, повинен був опрацювати джерела від початкового періоду козаччини до 1648 р. І. Крип'якевич першим з усіх членів АК НТШ, що брали участь в археографічних експедиціях, підготував до видання збірку актів під назвою "Матеріали до історії української козаччини: Т. І. Документи по рік 1631"

Для успішного продовження досліджень з історії козаччини необхідно було ознайомитися з архівними документами Варшави і Москви. У Варшаві, куди І

Крип'якевич виїхав у 1910 р. , він за дорученням АК збирав матеріали про початковий період козаччини та Хмельниччину. Ним було виявлено цікаві акти у відділах рукописів бібліотеки університету та магнатських збірок – Пшездєцьких, Красінських, Замойських.

До Москви І. Крип'якевич приїхав на початку грудня 1910 р. Тут він виявив документи про взаємини українського гетьманського уряду з Росією в середині ХVІІ ст. І. Крип'якевич працював у Рум'янцевському музеї, в архівах Міністерств юстиції та закордонних справ. Серед цінних наукових знахідок з цієї поїздки були оригінали документів Б. Хмельницького та І. Виговського, а також листи козацького старшини І. Караїмовича, на основі яких історик пізніше підготував публікацію. Працюючи в Міністерстві юстиції, І. Крип'якевич натрапив на недосліджені до тих пір реляції прикордонних московських воєвод, у яких знайшли відображення події на Україні доби Хмельниччини. Серед віднайдених матеріалів було виявлено козацькі листи, скріплені оригінальними печатками, вивчення яких стало темою окремого дослідження вченого. Важливою науковою знахідкою стали 10 листів Б. Хмельницького до російських урядовців 1650–1657 рр. , опубліковані І. Крип'якевичем у 1928 р.

1911 року захистив докторську дисертацію та тему «Козаччина і Баторієві вольності», і незабаром був обраний дійсним членом НТШ. Викладав історію в Академічній гімназії у Львові (1912—1914), згодом — в гімназіях Рогатина і Жовкви. Багато

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні