Метафора

Динамічні, індивідуальні метафори, похідні від однієї статичної, іноді можуть надавати реаліям протилежних характеристик. Цікавим у цьому плані є приклад утворення різними суб'єктами політичного дискурсу похідних від популярної статичної метафори "політика - шахівниця". У межах цієї семантичної групи в одній із публікацій виявляємо такий метафоричний текст:

Ющенко, звичайно ж, є "королем становища". Та короля дуже часто грає оточення. Ферзем на політичній шахівниці виступає Іван Плющ, котрий і займається маневром - адже має найбільший простір для діяльності. . . . Безвольний король, котрий потребує постійного захисту від всемогутнього ферзя, - приблизно такою є форма взаємозалежності цих двох шахово-політичних фігур. Залишається укомплектувати решту шахівниці. Плющ, як завжди, намагається грати не за правилами. Він сам їх формує і видозмінює залежно від ситуації. (Високий замок. - 2001. - 1 черв. ).

В іншому тексті цьому ж політикові через метафоричну характеристику відводиться зовсім інша роль на політичній шахівниці:

Як запевняють російські аналітики, Віктора Ющенка використають як. . . пішака у великій шаховій грі в руках азартних геополітичних гравців. . . Відомо, що екс-прем'єр має стійкі стосунки з Заходом, що водночас дає підстави опонентам звинувачувати його в запроданстві, зраді політичних інтересів України та маніпулюванні ним, як пішаком, з боку Заходу (Поступ. - 2001. - 6 - 12 верес. ).

Висловлена за допомогою метафори характеристика є особливо стійкою, вона може переходити з тексту в текст, розширюючи при цьому інформативний обсяг конструкцій, що метафоризуються; таким чином можна прослідкувати послідовний процес перетворення динамічної індивідуальної метафори в статичну, колективну.

Сам Президент заявив, що майбутній прем'єр має бути "конячкою, яка тягне плуг, а ззаду має бути кермо". "Я постараюся тримати ручки цього плуга", - додав Л. Кучма. Не впевнена,чи далеко ми заїдемо на такій конячці, коли кермо ззаду (Високий замок. - 2001. - 11 трав. , Н. Балюк); Думаю, тепер він цього плуга з рук не випустить. От тільки питання: чи глибоко виоре? (Високий замок. - 2001. - 1 черв. , Н. Балюк). Кінах буде орати, а Кучма поганяти. (Високий замок. - 2001. - 23 трав. , Т. Вергелес); Прем'єр-міністром стане якась "сіра конячка", в якої ні талантів, ні амбіцій, ні претензій (Високий замок. - 2001. - 18 трав. , Т. Вергелес); "Сіра конячка" може несподівано виявитися "темною", адже абсолютно неамбіційним Анатолія Кінаха не назвеш (Високий замок. - 2001. - 23 трав. , Т. Вергелес); Нова "темна конячка" вирушила до "світлих" виборчих горизонтів (Поступ. - 2001. - 6 - 12 верес. , О. Сніцарчук).

Метафоричні словосполучення "темна конячка" і "сіра конячка" закріпилися в українській мові як фразеологічні.

Таким чином можна говорити, що в політичному дискурсі функціонує окремий тип метафори - політична, яка лежить на перетині індивідуального світосприйняття та загальноприйнятого, колективного інтерпретування політичних процесів, подій, явищ та особистостей. Особливістю цього типу метафорики є використання статичних, колективних метафор, як таких, що повністю втратили зв'язок із словом-оболонкою, нейтральних в емоційно-оцінному плані, так і рецентних, що зберігають емоційно-оцінне навантаження, однак не є продуктом індивідуального акту метафоризації, а переходять із тексту в текст вже як готові транспоновані семантичні конструкції. Іншою важливою особливістю є взаємопроникність груп статичної та динамічної політичної метафорики, коли найбільш вдалі динамічні індивідуальні метафори інтенсивно використовувати інші суб'єкти дискурсу, що переводить їх у розряд статичних рецентних, і навпаки, статичні метафори стають джерелом для індивідуального осмислення дійсності крізь вже прийняту метафоричну призму.


Список використаної літератури

 1. Потебня А. А. Теоретическая поэтика : учебное пособие / [сост. А. Муратова]. — СПб. : Филологический факультет СПбГУ; М. : Издательский центр «Академия», 2003. — 384 с.
 2. Тараненко О. О. Метонімія / О. О. Тараненко // Українська мова: енциклопедія — К. , 2004. — С. 339–342.
 3. Тараненко А. А. Языковая семантика в ее динамических аспектах / А. А. Тараненко. — К. : Наук. думка, 1989. — 256 с.
 4. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка / Ю. Д. Апресян. — М. : Наука, 1974. — 366 с.
 5. Зимин В. И. Метафора и метонимия / В. И. Зимин, Э. А. Модебадзе // Русский язык в национальной школе. — 1977
  — № 2. — С. 77–84.
 6. Алексеева Л. М. Термин и метафора / Л. М. Алексеева. — Пермь, 1998. — 250 с.
 7. Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры : сборник / Н. Д. Арутюнова. — М. : Прогрес, 1990. — С. 3–15.
 8. Гусев С. С. Наука и метафора / С. С. Гусев. — Л. : Издательство ЛГУ, 1984. — 152 с.
 9. Петров В. В. Научные метафоры: природа и механизмы функционирования / В. В. Петров // Философские основания научной теории : сборник — Новосибирск, 1985. — С. 196–220.
 10. Панько Т. І. Українське термінознавство / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк — Л. : Світ, 1994. — 215 с.
 11. Литвин О. Г. Становлення української машинобудівної термінології: автореф. дис. . . . канд. філол. наук: спец. 10. 02. 01 «Українська мова» / О. Г. Литвин. — К. , 1999. — 20 с.
 12. Волкова І. В. Лексико-семантична характеристика сучасної української фізичної термінології / І. В. Волкова. — Х. , 2002. — 20 с.
 13. Чуєшкова О. В. Аналітичні номінації в економічній терміносистемі (структурно-типологічний аспект) / О. В. Чуєшкова. — К. , 2003. — 20 с.
 14. Цісар Н. З. Вторинна номінація в системі української медичної термінології / Н З. Цісар. — Л. , 2009. — 19 с.
 15. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел]. — К. ; Ірпінь: 2001. — 1440 с.
 16. Словник-довідник з електротехніки, автоматики, промислової електроніки і метрології / [уклад. Л. В. Козак; за заг. ред. В. П. Хорольського]. — Кривий Ріг: ВАТ Кривбасавтоматика, 1997. — 280 с.
1 2 3 4 5 6