Міжнародні конфлікти та методи їх розв'язання

Зміст
Вступ 
Розділ 1. Загальна теорія конфлікту 
1. 1. Поняття та структура 
1. 2. Причини виникнення 
1. 3. Методи дослідження конфліктів 
Розділ 2. Врегулювання конфліктів 
2. 1. Основи мирного врегулювання конфлікту 
2. 2. Роль третьої сторони у врегулюванні конфлікту на прикладі міжнародних організацій 
Висновок 
Список використаної літератури Вступ
Початок ХХІ ст. поставив перед людством майже безальтернативну проблему: або оволодіти наукою і мистецтвом розв’язання чи попередження конфліктів, або втратити перспективи виживання на землі через численні та руйнівні конфлікти. Глобальні проблеми попередніх століть стали головною причиною загибелі людей внаслідок терору тоталітарних режимів, заколотів та бунтів, революцій та контрреволюцій

Якісна трансформація міжнародної системи відбувалася в умовах асиметричних уявлень наддержав про перспективи світового розвитку. Радянський Союз створивши необхідний воєнний ресурс для підтримки силової політики “наддержавності” в міжнародних відносинах авторитарно-централізованого по своїй суті режиму, вийшов на рівень воєнно-стратегічного паритету з Заходом і робив ставку на військову могутність. Захід в свою чергу досягнув колосального прогресу в економічній та соціальній сфері, по іншому почав оцінювати роль військової могутності для власної безпеки, знецінивши з значній мірі і устремління СРСР досягнути стратегічної ваги.
Життя та історія людства довели, що конфлікт не належить до тих явищ, якими можна керувати лише на засадах здорового глузду та певного життєвого досвіду Щоб справити на нього хоч який-небудь ефективний вплив, необхідно хоча б розуміти істинні витоки та причини виникнення конфлікту, витоки та причини виникнення конфлікту, виявити закономірності його розвитку та можливі моделі закінчення.
Історія філософії та сучасна філософська думка сформулювали загальні принципи розуміння конфлікту як найгострішої форми виявлення суперечностей, як зіткнення та протидію протилежностей. Ще Геракліт наполягав на тому, що не тільки люди, а й Боги та увесь космос існують у суперечностях, він був перший із філософів хто вказав на боротьбу протилежних сил як на загальний закон, що діє в природі та в суспільстві.
Починаючи з 1946 р. сучасний світ перебуває у стані неоголошеної перманентної інформаційної війни, яка отримала назву “холодна війна”. Сорокарічне протистояння двох наддержав (світових систем) протягом 1946 – 1991 рр. – це перший етап Третьої світової війни, яка не має аналогів у минулому. Розпочата війна являє собою якісно новий тип міжнародного протиборства, спрямованого, передусім, на досягнення принципових змін у суспільній свідомості народів, шляхом впровадження таких хибних уявлень про навколишній світ, які б дозволили агресору в подальшому маніпулювати як населенням окремих країн, так і цілими регіонами планети.
Події 11 вересня 2001 р. у США спричинили нагальну потребу сьогодення – формування нових систем безпеки, метою яких би стало припинення і нейтралізація екстремізму в світі. І хоча цей теракт був в подальшому використаний як одна з причин розпочатої проти Іраку війни, він черговий раз довів про недосконалість систем безпеки, які були спроектовані такою наддержавою як Сполучені Штати, а отже неможливість регулювання та уникнення конфліктів світового масштабу.

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні