Міжнародні організації, як учасники міжнародних відносин

ЗМІСТ

Вступ.

Розділ 1. Історія виникнення міжнародних організацій.

1. 1. Перші міжнародні організації.

1. 2. Перші міжнародні організації, як прототипи сучасних міжнародних організацій.

Розділ 2. Розвиток суспільства – утворення міжнародних організацій.

2. 1 Типи міжнародних організацій

2. 2 Цілі та завдання міжнародних організацій.

2. 3 Типологія міжнародних організацій.

2. 4 Тенденції і хронологія утворення організацій.

Розділ 3. Організації та міжнародне співробітництво.

3. 1 Аналіз принципів організацій, цілі і завданн

Розділ 4. Діяльність України в міжнародних організаціях.

4. 1 Україна у сучасних організаціях

4. 2 Україна і міжнародні регіональні організації.

Висновки.

Список використаних джерел і літератури

Вступ

Дана тема курсового проекту вивчає взаємодію різних держав на міждержавному рівні, тобто у яких питаннях,у яких напрямках проходить взаємодія, на якому рівні вирішуються питання о співпраці або вирішення спорів між державами.

У наш час,у час швидкого розвитку науково-технічного прогресу неможлив розвиток держав без їх взаємодії. Взаємодія може мати місце, як через економічні, так і через політичні відносини. У сучасному світі саме з допомогою міжнародних організацій проходить співпраця між державами. Міжнародні організації не тільки регулюють міждержавні відношення,а ще приймають рішення по глобальним питанням сьогодення.

В роботі показана структура сучасних міжнародних організацій, їх класифікація. На сьогодні у світі є багато гострих питань: екологія, питання війни і миру, боротьба з різними захворюваннями. Крім цього у курсовому проекті показана історія виникнення міжнародних організацій, для виникнення яких було необхідним скластися деяким історичним подіям. Історія появ міжнародних організацій дозволяє прослідити увесь складний шлях виникнення взаємодій між державами. Дивлячись на питання з історичної точки зору, можна зрозуміти на яких принципах базуються міжнародні відносини, та до чого йде людство

Метою дослідження стає вивчення напрямків міжнародних організацій, їхня роль у сучасності. Завдання проекту вивчити яким чином організації впливають на міждержавні стосунки, негативні або позитивні наслідки впливів, яким чином вирішуються конфлікти та гострі питання.

 

Розділ 1. Історія виникнення міжнародних організацій.

Міжнародні організації виникли у стародавні часи, та мали розвиток по мірі розвитку суспільства. У Древній Греції з’являлись об’єднання у вигляді союзів між містами, між общинами, або релігіозно-політичні союзи. Подібні союзи являлись прообразом будучих міжнародних організацій. Багато вчених вірно вказували на те, що на ціх етапах союзи зближали держави, та владнали конфлікти. Слідуючим етапом розвитку міжнародних організацій, було виникнення міжнародно-економічних та таможених організацій. Один з перших союзів був Ганзейський торговий союз, який вивів із стану середньовікового варварства всю північну Німеччину. Практично Ганзейський союз став першою організацією во главі якої став Любек. На початку 19 ст. був утворений Німецький томожений союз. Усі держави які увійшли до нього, повинні були слухатись одними законами відносно ввозу, вивозу транзиту товару. Спеціалісти які вивчають історію міжнародних організацій вважають що першою міждержавною організацією була центральна комісія по судоходству на Рейне,яка виникла у 1831 році. Надалі були создані: Міжнародний союз по виміру землі (1864),Всесвітній телеграфний союз(1865), Всесвітній почтовий союз(1874),Міжнародне бюро мір та ваги(1875),Міжнародний союз для Захисту міжнародної і художньої власності. У цій час співпраця держав становилась дедалі тісною, вона торкалась більше до сфери життя.

Усі організації даного періоду мали постійні органи, фіксованих членів та штаб-квартири. Їх компетенція кінчалась на обговоренні проблем. Слідуючим важним етапом у розвитку міжнародних організацій є час після першої світової війни, коли держави приступали до побудови міжнародних організацій по підтримці миру та міжнародної безпеці. Так у 1919 році була образована Ліга Націй. Основними органами Ліги Націй були збори усіх представників Ліги, Рада і постійний секретаріат. Головним завданням Ліги Націй є збереження миру, та запобігання воєнним діям, вона повинна приймати всі заходи для збереження миру. Якщо деякий член Ліги вступав у військові дії, то основні члени рвали взаємні відношення (торгові, економічні),а Рада повинна запропонувати зацікавленим сторонам виставити контингент військ.

В уставі Ліги Націй Були передбачені різні ефективні заходи по підтримці миру. В ньому визначалось уменшення національного озброєння до мінімуму необхідному для забезпечення національної безпеки. Раді Ліги представлялось плани зменшення озброєння для кожної держави, вносити їх на розгляд зацікавлених урядів. Але фахівці вважають що Ліга Націй не змогла виконати свої зобов’язання:збереження миру, та мирне врегулювання міжнародних конфліктів. Різні погляди які були між державами породили невиконання зобовязеньЛіга націй не змогла остановити другу світову війну,а також конфлікти між Італією і Ефіопією, Німеччиною і Австрією та Чехословаченою, Італією і Іспанією.

18 квітня 1946 року була ліквідована Ліга Націй, вона не виконала свої функції. Таким чином, виникнення міжнародних відносин і іх розвиток проходив поетапно, поступово держави усвідомлювали необхідність міжнародного співробитниства в різних сферах, що привело до обміну винаходами у сфері науки, мистецтва тощо. Міжнародні організації того часу стали прообразами сучасних міжнародних організацій котрих дуже багато у наш час, які грають велику роль у сучасних міжнародних відносинах.

Міжнародні економічні відносини реалізуються через їх суб’єкти. До суб’єктів належать підприємства, фірми, держава, приватні особи, корпорації, банки, а також міжнародні організації. Особливістю міжнародних організацій як суб’єктів системи міжнародних економічних відносин є те, що вони поряд з державними органами, є регулятором цих відносин. Як регулятори міжнародні організації мають великий вплив на розвиток і спрямованість міжнародних відносин, оскільки вони залучають в упорядкований процес чимало держав. По суті, сьогодні майже немає в світі держави, яка не була б членом якоїсь організації; більшість країн залучена зразу до кількох організацій.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні