Неоінституціоналізм. Економічна теорія прав власності Р. Коуза. Теорія суспільного вибору Дж. Б'юкенена

Праці Р. Фогеля, присвячені проблемам рабства, викликали дуже жорсткі суперечки серед істориків та економістів. Ще в середині 70-х років опоненти звинувачували дослідника у спробі захистити і виправдати рабство, ідеалізувати минуле. Р. Фогель твердив, що "рабство, незважаючи на те, що воно є аморальним, економічно було ефективним" і лише внаслідок політичних рішень дійшло до свого занепаду. Цей висновок грунтується на численних даних, включаючи записники, що їх вели свого часу плантатори. Використані свідчення дали змогу Р. Фогелю твердити, що експлуатація й гноблення рабів, їх купівля та продаж були не такими значними (тобто траплялися набагато рідше), аніж це вважалося в історичній літературі.

Своїми дослідженнями Р. Фогель намагається довести також існування прямої залежності між життєвим рівнем суспільства та фізичним зростом людини. На основі новітніх медичних знань учений систематизує дані про рекрутів і звертає увагу на цікаві факти: у XVIII ст. зріст американського населення досягав у середньому 1,70 — 1,72 м; у період з 1830 по 1890 p. , тобто за час індустріальної революції, він знизився, а в середині XX ст. знову збільшився. Звідси Р. Фогель робить висновок, що загальний життєвий рівень в США у період індустріальної революції помітно погіршився.

В результаті дослідження впливу і значення розвитку залізничного транспорту на економічне піднесення в США Р. Фогель робить ще один новий, оригінальний висновок про те, що сума багатьох дрібніших технічних змін для економічного розвитку країни має значно більше значення, ніж окремі великі нововведення. Вплив залізниці, зокрема, на економічне зростання оцінюється Р. Фогелем лише в 3% . Усі свої висновки Р. Фогель перевіряє на численних моделях (якраз тут і дістає своє вираження поєднання історії та економетрики). При моделюванні економічних процесів дослідник виходить з положень неокласичної економічної теорії, зокрема з теорії раціональних очікувань. При цьому допускається, що люди старанно використовують саме наявні засоби, застосовуючи їх лише там, де ті дадуть найбільший ефект.

Останнім часом Р. Фогель і Д. Порт продовжують працювати в галузі історико-економічної науки.

Ідеї Д. Норта та Р. Фогеля про формування нової інституціональної економіки дали поштовх до активізації досліджень у зазначеному напрямі. Доказом цьому є публікація ряду праць, присвячених проблемам взаємодії правил поведінки та економіки, впливу різних інститутів на процеси економічного та соціально-політичного розвитку. Зокрема, в 1994 р. опубліковано працю "Економічний аналіз інституції" Р. Ріхтера, а в 1993 р. — книгу Г. Бреннана та Дж. Б'юкенена "Обгрунтування правил". До цього ряду праць слід віднести також книгу "Етичні засади ринкової економіки" (під ред. Х. Зіберта) та "Довірчі правила, процвітання і кризи" X. Й. Зігенталера. У цих працях обгрунтована закономірність становлення інституціональної економіки, показано, що заснування і використання її організацій зумовлює трансакційні витрати, які мають братися до уваги при здійсненні господарської діяльності. Кожен з дослідників підкреслює, що економічні кризи в індустріальних суспільствах були і завжди залишатимуться насамперед кризами орієнтації, тобто втратою довіри до правил та норм, що регулюють суспільне життя та економічну діяльність. Нова інституціональна економіка, на думку цих авторів, якраз і покликана вчасно враховувати формальні і неформальні правила та норми, що існують у суспільстві, використовувати їх при вирішенні ряду проблем.

 

Література:

  1. История экономических учений (современный этап) / Под ред. А. Г. Худокормова
    -М. : Инфра, 1998. -С. 197-208.
  2. Історія економічних учень. Підручник / Базилевич В. Д. - К. : Знання, 2004. -1300 с.
  3. Історія економічних учены Навч. -метод. посібн. для самост. вивч. дисц. / Л. Я. Корнійчук, Г. Ю. Кириллова, Н. О. Татаренко, С. Б. Погорєлов. - К. : КНЕУ, 2002. -284 с.
  4. Історія економічних учень: навчальний посібник. / Юхименко П. І. , Леоненко П. М. - К. : Знання-Прес, 2002. - 514 с.
  5. Історія економічних учень: Підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко та ін. - К. : КНЕУ, 1999. - 564 с.
  6. Ковальчук В. , Сарай М. Економічна думка в історичному аспекті: Навчальний посібник. - Тернопіль: ТАНГ-"Астон", 1999. -268 с.
1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні