Односкладні речення в сучасній українській мові. Використання односкладний речень у прозових текстах

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Адаменко К. І. Сходинки творчості: Вивчення односкладних речень у 8 класі // Все для вчителя. – 2000. - №7. – С. 38-42.
 2. Бабайцева В. В. Односоставные предложения. – М . : Просвещение, 1968. - С. 121.
 3. Бадя А. Подорож Хмельниччиною: Урок повторення і узагальнення вивченого про односкладні речення // Українська мова та література в школі. – 2001. - №6. – С. 10.
 4. Баранник Д. Х. Українська мова на межі століть // Мовознавство. – 2001. - №3. – С. 40-46.
 5. Бондаренко Н. Державна мова у контексті мовної освіти // Дивослово. – 1996. - №4. – С. 38-41.
 6. Борщ Е. Односкладні речення // Українська мова та література. – 2000. - №18. – С. 3-7.
 7. Босікова О. Знайомтеся: односкладне речення // Українська мова й література в гімназіях. – 2003. - №2. – С. 59-63.
 8. Босікова О. Знайомтеся: односкладне речення (система блокових уроків, 8 клас) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. - №4. – С. 89-96.
 9. Брицин В. М. Односкладні речення в українській мові // Мовознавство. – 2001. - №3. – С. 81-87.
 10. Булаховський Л. А. Українська мова // Вибрані праці: В 5-ти т. - К. , 1978. – Т. 1. – С. 56-84.
 11. Волох О. Т. , Чемерисов, Чернов Є. І. Сучасна українська мова. – К. : Вища школа, 1976.
 12. Гончаренко Л. Повні і неповні речення. Односкладні повні і неповні речення // Українська мова та література. – 1999. - №8 (20). – С. 7.
 13. Горяний В. Д. Вивчення односкладних речень у 7 класі // Українська мова та література в школі. – 1976. - №1. – С. 60-63.
 14. Горяний В. Д. Синоніміка односкладних речень // Українська мова та література в школі. – 1970. - №7. – С. 51-55.
 15. Дудик П. С. Односкладні речення // Дудик П. С. Вивчення української мови в 7 класі. – К. , 1979. – С. 50-72.
 16. Дудик П. С. Синтаксис сучасного українського літературного мовлення. – К. : Наукова думка, 1973.
 17. Жовтобрюх М. А. Односкладні речення // Жовтобрюх М. А. Українська мова. – К. , 1984. – С. 211-214.
 18. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис: Монографія. – Донецьк, 2001. - С. 145.
 19. Зайко Л. В. Безособові речення в контексті мовного розвитку // Мовознавство. – 2004. - №4. – С. 81-88.
 20. Іваненко З. І. Односкладні речення як синонімічні паралелі двоскладних // Українська мова та література в школі. – 1985. - №8. – С. 38-43.
 21. Капелюшний А. О. Практична стилістика української мови. – Львів, 2001. – 87 с.
 22. Кащук Н. П. Плекаймо слово і пісню // Українська мова та література в школі. – 1977. - №4. – С. 37-42.
 23. Кващук А. Типи односкладних речень: Тестові завдання // Українська мова та література. – 1998. - №7 (71). – С. 5.
 24. Коваленко Л. Принцип випереджаючого навчання на уроках української мови (на прикладі вивчення теми «Односкладні речення») //Завуч. – 1999. - №15 . – С. 9-10.
 25. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. – К. : КДУ, 2001.
 26. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови. - К. : Вища школа, 1976. – С. 225.
 27. Корсун Л. О. Односкладні речення: вправи на закріплення теми. 8 клас // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2004. - №22-23. – С. 12-16.
 28. Кочерган М. В. Лексична сполучуваність як засіб розмежування значень слова // Українська мова і література в школі. – 1996. - № 11. - С. 19-21.
 29. Кочерган М. В. Зіставна лексична семантика: проблеми та методи дослідження //Мовознавство. – 1996. -№2-3. – С. 8-12.
 30. Кочерган М. В. Слово і контекст. – Львів, 1980. – 115с.
 31. Курс сучасної української мови. Синтаксис /За ред. . Г. К. Білодіда. – К. , 1973. – С. 38-56.
 32. Кучма. „Заговори, щоб я тебе побачив. . . ” (односкладні і двоскладні речення у текстах різних стилів) // Урок української. – 2005. - №1-2. – С. 38-40.
 33. Кухарєва В. Комунікативний потенціал односкладних речень у науковому тексті // Українська мова та література. – 2002. - №48. – С. 28-36
 34. Левченко І. В. Односкладне речення. Цикл уроків за темою у 8 класі // Вивчаємо українську мову і літературу. – 2004. - №26. – С. 10-12.
 35. Левченко І. В. Односкладне речення. Цикл уроків за темою у 8 класі // Вивчаємо українську мову і літературу. – 2004. - №27– С. 7-11.
 36. Методика вивчення української мови в школі. – К. , 1987. – 225 с.
 37. Мордюк М. І. Види односкладних речень та їх синтаксичний розбір: 8-й клас: Урок повторення та узагальнення знань // Дивослово. – 2002. - №5. – С. 16-17.
 38. Непийвода Н. Ф. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект) – К. : Наука, 1997.
 39. Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. – К. , 1992. – 128 с.
 40. Оксененко Г. Стилістичні функції називних речень. 11 клас // Все для вчителя. – 2001. - №2-3. - С. 22.
 41. Олійник О. Односкладні речення: Тренувальні вправи // Уроки з української мови. – К. , 1998. – С. 52.
 42. Пентилюк М. І. Робота із стилістики в 8-9 класах. – К. , 1989. – С. 40-50.
 43. Передрій Г. Р. та ін. Рідна мова. Підручник для 7 класу. – К. : Освіта, 1995.
 44. Плиско К. М. Система орієнтирів до теми «Односкладне речення» // Плиско К. М. Організація навчання синтаксису в середній школі. – К. , 1990. – С. 115-121.
 45. Плиско К. М. Односкладні речення // Плиско К М. Синтаксис української мови із системою орієнтирів для самостійного вивчення: Навчальний посібник. – Х. , 1992. – С. 47-49.
 46. Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради. – К. , 1999. – С. 33-138.
 47. Рудневська А. У грудні, що не день, то свято: односкладні прості речення: 8 клас //Українська мова та література. – 2002. - №43 (239). – С. 8-9.
 48. Русанівський В. М. , Єрмоленко С. Я. Життя слова. – К. : Вища школа, 1978. – 170 с.
 49. Сачук Н. Односкладне речення: урок-залік // Все для вчителя. – 2003. - №25. – С. 15-16.
 50. Сидоренко В. С. Вивчення односкладних простих речень // Українська мова та література в школі. – 1988. - №6. – С. 50.
 51. Сич В. Ф. Односкладні речення в українській мові // Українська мова та література в школі. – 1964. - №1. – С. 15-33.
 52. Скрипник Л. Односкладні речення: уроки в педагогічному коледжі // Дивослово. – 2005. - №9. – С. 7-10.
 53. Слободинська Г. , Іваницька Н. , Драч Е. Односкладні речення: Вправи // Українська мова та література. – 2000. - №18 (178). – С. 10.
 54. Словник сучасної української мови: В 11 т. – К. : Наукова думка, 1979-1989.
 55. Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грицишина. – К. : Вища школа, 1992. – с. 128-156.
 56. Сучасна українська літературна мова / За ред. . А. К. Плюща. – К. : Вища школа, 2002. – С. 134-187.
 57. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. – К. : Вища школа, 1972.
 58. Терещенко В. М. Вивчення односкладних речень // Дивослово. – 2001. - №6. – С. 28-34.
 59. Терлак З. Односкладні речення: Вправи, відповіді, коментарі // Українська мова та література. – 2000. - №18 (178). – С. 7-8.
 60. Українські прислів’я та приказки / Упоряд. С. Мишанич та М. Пазяк. – К. : Дніпро, 1983.
 61. Фортунатов П. Избранные труды. - : в 2-х т. - М. , 1957. – Т. 1. – С. 126.
 62. Христіанова Р. О. Односкладні речення // Христіанова Р. О. Просте речення в шкільному курсі української мови. – К. , 1991. – С. 84-86.
 63. Христіанова Р. О. Просте речення в шкільному курсі української мови. – К. : Радянська школа, 1991.
 64. Шахматов А. Собрание сочинений: в 2-х т. – М. : Просвещение, 1962.
 65. Шевченко Т. Кобзар. – К. : Дніпро, 1986.
 66. Шкуратяна Н. Г. , Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова. – К. : Літера, 2000. – С. 516-534.
 67. Шмельов Д. Проблемы семантического анализа лексики. – М. , 1973. - 131 с.
 68. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови: Підручник. – К. : Академія, 2004. - С. 135-154.
<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні