Односкладні речення в сучасній українській мові. Використання односкладний речень у прозових текстах

Додаток 2

Конспект уроку української мови у 8 класі

Тема. „У грудні що не день, то свято” (односкладні прості речення).

Мета: закріпити й узагальнити знання учнів про односкладні речення, їх типи й особливості; форму­вати вміння знаходити їх у тексті, самостійно вводити у текст, визначати головні члени речення; вчити дітей працювати творчо і самостійно; збагачувати та розви­вати мову учнів; виховувати любов до історії та на­родних традицій.

Тип уроку: урок систематизації та узагальнення знань.

Обладнання: схема типів односкладних простих ре­чень, «словникова скринька», тексти-картки, художні фотографії (зима).

 

ХІД УРОКУ

  1. Організація класу
  2. II. Вступне слово вчителя (під музичний супровід)

Ми завжди шукаємо в житті те, що живило б душу і духовні сили, адже не хлібом єдиним живе людина. Ва­силь Симоненко радив своїм сучасникам і нащадкам: «В океані рідного народу відкривайте духовні острови».

Більше третини днів року в наших предків займа­ли свята. В грудні їх також не бракує.

(Діти заздалегідь отримали завдання і підготували повідомлення про грудневі свята. )

Повідомлення учнів

1-й учень. Сьомого грудня в християнському ка­лендарі день великомучениці Катерини. В Україні свято Катерини вважалося святом жіночої долі. Ранком, до сходу сонця, дівчина йшла в садок і зрізувала гілочку вишні. Цю гілочку ставила в хаті у воду і чекала свята Маланки (13 січня): якщо до Маланки вишня зацвіте, то добрий знак і дівоча доля цвісти буде, якщо ж гілочка засохне — пога­на ознака.

2-й учень. Тринадцятого грудня свято Андрія Первозванного. З давніх-давен у ніч перед Андрієм дівчата ворожать. Молодь збиралася на вечорниці, де вечір починався кусанням калити. Після вечері дівчата залишалися ворожити, а хлопці ішли по­рядкувати в селі. В ніч на Андрія хлопці мали найбільші права, за всі бешкети їм люди вибача­ли.

3-й учень. Дев'ятнадцятого грудня — свято Ми­колая. В Україну його культ прийшов із прийнят­тям християнства. Святий Миколай у нас був зав­жди покровителем і заступником усіх дітей. Зви­чай обдаровувати дітей у ніч на св. Миколая є чи не у всіх християнських народів. В день св. Мико­лая печуть спеціальне печиво «миколайчики». Крім того, виховані та слухняні діти отримують пода­рунки від святого. А неслухняним він кладе під подушку різку, яка примушує їх замислитися над поведінкою.

Після повідомлень діти беруть зі «словникової скриньки» (яка почеплена на дошці) окремі сло­ва: свято, доля, калита, «миколайчики» і пояснюють лексичні значення слів «зі скриньки».

ІІІ. Систематизація та узагальнення знань

  1. 1. Оголошення теми і мети уроку.
  2. На дошці схема «Односкладне речення». Учень виходить до дошки і дає повну відповідь за схемою:

Односкладне речення

¯                            ¯

присудок               підмет

¯                            ¯

Означено-особове   Називне

¯                      

Неозначено-особове

¯

Узагальнено-особове

¯

   Безособове

  1. Самостійна робота

Завдання

Використовуючи слова з лексичної розминки, складіть речення будь-якого типу про одне із свят:

1 ряд — свято Катерини

2 ряд — свято Андрія

3 ряд — свято Миколая

  1. Робота біля дошки з використанням кодового письма: 1 — називне речення, 2 — означено-особове, 3 — узагальнено-особове, 4неозначено-особове, 5 — безособове.

Речення для кодового письма:

Навколо тиша

Зима. Ще звечора хмариться. За­плющую очі. Не кричіть. Надворі тихо, безвітряно. Більше снігу — більше хліба.

  1. Робота з текстом-картиною.

Ось ранок. Ясний та погожий з. . мовий ранок. Зірки кудись зникли — пірнули в синю безодню блакитного неба. Підіймається сива паморозь. І легес. мьким димком, чіпляюч. . сь за рослину, стел. . ться по землі. Тихо. Ніщо (не)шерехне, ніщо (не)писне. Вітрець. Дихнув. Дихнув ледь лег. нький вітрець. С(з)постерігаю через вікно за дивним зимовим ранком (Панас Мирний).

Завдання

1) Прочитайте уважно уривок.

2) Вставте пропущені орфограми, поясніть (усно).

3) Запишіть типи односкладних речень, виділіть гра­матичну основу, поясніть, які це речення (тип речень).

4) Зробіть повний синтаксичний розбір останньо­го речення.

Після завершення роботи (діти працювали парами) робимо взаємну перевірку зошитів.

  1. Усна робота з текстом.

1) До якого стилю мовлення належить цей текст?

2) До якого типу мовлення?

3) Хто є його автором?

4) Яка основна думка цього уривка?

5) Що є характерною рисою тексту?

6) Яка стилістична особливість цього тексту?

  1. Творча робота з граматичним завданням.

1-ша група отримує художні фотографії із зобра­женням зимового пейзажу.

Завдання

Опишіть художню фотографію, використовуючи односкладні речення. Виділіть граматичні основи.

Завдання для 2-ої групи: напишіть твір-мініатюру «Що ти попросиш у святого Миколая?», використовую­чи односкладні речення. Виділіть граматичні основи.

IV. Підсумок уроку

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні