Організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз)

До символічного світу належить поняття «імідж політика та його партії». Політик сам є символічною постаттю. Тому в політичній рекламі необхідно вигадати та показати глядачеві (тобто виборцю) відповідний набір жестів, поз, інтонацій, які підтверджували б цю думку. Це робиться за допомогою добірки текстів різного емоційного насичення, виголошуючи які, політик удаватиметься до необхідного імеджмейкеру типу поведінки, а також показом невербальних (неречових) ситуацій так званого домашнього набору (ясна річ, попередньо спланованого). Глядач обо­в’язково має побачити дружину, дітей, домашніх улюбленців (якщо таких немає, треба знайти хоча б на час кампанії). Утім останнє залежить від особливостей країни (в Україні, наприклад, наявність у політика великого собаки певні кола виборців чомусь визнають за негативну рису).

Американські спеціалісти дають такі поради щодо збільшення довіри електорату до політика в рекламних перформансах:

 • довіра збільшується за належного «подання» політика аудиторії. Необхідно підкреслити його кваліфікацію, участь у процесах прийняття рішень на державному рівні, досвід спілкування з аудиторією, наявність політичної практики. Вдала презентація політика може компенсувати його поганий виступ;
 • політик не може з’явитися невідомо звідки. Він має створювати свій авторитет заздалегідь, своєю майже щоденною активністю. На думку спеціалістів-іміджмейкерів, цей період може тривати від чотирьох місяців до двох років;
 • дуже важливо поєднати політика з якоюсь організацією або партією позитивного плану. Існує так зване правило потяга. Допоки імідж політика не закріпився в свідомості людей, політика має тягти за собою інший потяг. Відчепитися від нього треба тоді, коли власної популярності вже досягнуто. Для визначення цього моменту й потрібні послуги професійного іміджмейкера;
 • вдалий виступ завжди спрямований на щось конкретне. Мішенями політика, що виступає перед аудиторією, мають бути або його супротивники, або негативні події, що відбуваються в житті;
 • важливу роль відіграє вік, стать, освіта, професія, зовнішність політика, які можуть допомогти зблизитися з аудиторією. Ясна річ, що ветерани війни ліпше сприйматимуть промовця, який теж колись воював (на тій самій війні чи на іншій - це байдуже), фермери уважніше слухатимуть людину, якій не чужі проблеми сільського господарства, тощо. Після повідомлення про це й налагодження контакту з аудиторією дальшу промову політичний діяч може скласти з відомих кліше та стандартних фраз домашньої заготовки;
 • політику легше спілкуватися з аудиторією та впливати на неї, якщо включити в його промову деякі елементи, щодо яких гарантовано згоду присутніх: критика офіційної влади, заклики до змін існуючого порядку, обіцянки забезпечити роботою безробітних і продуктами харчування малозабезпечених і т.  п.

Довіра до політика виникає, на думку фахівців, коли іміджмейкерам пощастило створити його образ у координатах безпеки, кваліфікації та динамізму.

Безпека належить до загальних характеристик особливості політика, тобто його вміння справити (ясна річ, під керівництвом іміджмейкерів) враження людини доброї, дружньої, приємної, чесної, спокійної, терплячої, гостинної, комунікабельної тощо.

За параметром «кваліфікація» виборець виносить свій вердикт про компетентність та обізнаність у питаннях, котрі обговорюються і є дуже важливими для електорату.

Динамізм поєднує поняття енергійності, агресивності, активності, швидкості реакції тощо.

Єдиною метою іміджмейкерів є створення такого іміджу політика та його партії, який спонукає виборців піти на вибори та проголосувати за них. Тому під час проведення передвиборчої рекламної кампанії необхідно постійно контролювати і за необхідності негайно коригувати її перебіг у бажаному напрямі.

Спеціалісти у галузі політичної реклами дають такі поради щодо проведення виборчих кампаній:

 • необхідно, щоб політик виходив до людей безпосередньо, бо тільки так він зможе почути про їхні реальні інтереси, відповісти на запитання людей;
 • людей майже не цікавлять конкретні шляхи досягнення цілей, їх цікавлять самі цілі (це твердження може не відповідати дійсності за умов глибокої економічної кризи та надто великого зубожіння людей: вони можуть боятися, що не витримають так званих непопулярних заходів, про які так полюбляють говорити політики як про доказ своєї громадянської мужності й принциповості);
 • ніколи не забувати про супротивника (суперника, конкурента). При цьому можливі такі варіанти дій: чорний прогноз (розроблення найбільш дійової стратегії для супротивника та системи протидій цій стратегії), пошук і використання негативної інформації про суперника тощо;
 • ніколи не забувати серед загальнодержавних проблем про свій округ, про своїх виборців, котрих цікавить одне - як запропоноване вирішення проблеми впливатиме на їхній добробут;
 • ніколи не варто бути занадто скромним. Без чітких доказів того, що даний політик і є тим найліпшим, якого шукають люди, він приречений на провал.

Можна було б додати ще таку пораду: популярний лідер на чолі непопулярної партії, як правило, програє, а непопулярний лідер на чолі популярної партії - перемагає (хоча в Україні і це не є правилом, оскільки партій забагато і переважна більшість з них є дуже слабенькими та нечисленними).

На закінчення можна сказати, що політична реклама постає перед нами як політичне дійство, незримим режисером якого є іміджмейкер-політичний рекламіст, спеціаліст високого ґатунку.


Література 

Алешина И. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров. - М. : Тандем, 1997.

Батра Р. , Майерс Дж. , Аакер Д. Рекламний менеджмент / Пер. с англ. - 5-е изд. - М. ; СПб. ; К. : ИД «Вильямс», 1999.

Башкиров И. , Криковцева Н. , Азарян Е. Маркетинг потребительских товаров: Учеб. пособие. - Донецк: ДТУ, 1996.

Бланк И. Торговый менеджмент. - К. : УФИМБ, 1997.

Блэк С. Паблик рилейшнз: Что это такое? - М. : Модино пресс, 1990.

Бройнинг Г. Руководство по ведению переговоров / Пер. с нем.  - М. : Инфра-М, 1996.

Веркман К. Товарные знаки: создание, психология, восприятие / Пер. с англ. - М. : Прогресс, 1985.

Верлока В. , Гайдук Д. Эффективность разработки рекламного обращения // Бизнесинформ. - 1997. - № 8.

Власова Н. Шифр к сейфу покупателя. - Новосибирск: Экор, 1996.

Войчак А. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К. : КНЕУ, 2002.

Гаркавенко С. Маркетинг: Підручник. - К. : Лібра, 2002.

Гермогенова Л. Как сделать рекламу магазина. - М. : Прогресс, 1994.

Дейан А. Реклама / Пер. с франц. - М. : Прогресс, 1993.

Дейан А. , Тоаден Л. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи / Пер. с франц. - М. : Прогресс-Универс, 1994.

Джоунз Г. Торговый бизнес: как организовать и управлять / Пер. с англ. - М. : Инфра-М, 1996.

Диксон П. Управление маркетингом: Учеб. пособие. - М. : ЗАО «Издательство БИНОМ», 1998.

Дихтль Е. , Хершген Х. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. - М. : Высш. шк. , 1995.

Добробабенко Н. Фирменный стиль: принципы разработки, использования, оценки. - М. : Внешторгреклама, 1991.

Зазимин В. Психология в рекламе. - М. : Дата-строн, 1992.

Кардаш В. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник. - К. : КНЕУ, 1997.

Ковальков Ю. , Дмитриев О. Эффективные технологии маркетинга. - М. : Машиностроение, 1994

Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок / Пер. с англ. - М. : ООО «Изд-во АСТ», 2001.

Котлер Ф. , Армстронг Г. , Сендерс Д. , Вонг В. Основы маркетинга. - 2-е изд. - К. ; М. ; СПб. : ИД «Вильямс», 1998.

Крис А. , Жалле Ж. Внутренняя торговля. - М. : Прогресс, 1993.

Критсотакис Я. Торговые ярмарки и выставки. Технология участия и коммуникации / Пер. с греч. - М. : Ось-89, 1997.

Кузин Ф. Имидж бизнесмена: Практ. пособие. - М. : Ось-89, 1996.

Леоненко М. , Мішура Ю. , Пархоменко В. , Ядренко М. Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економіці та фінансовій математиці. - К. : Інформтехніка, 1995.

Лук’янець Т. Рекламний менеджмент: Навч. посібник. - К. : КНЕУ, 2003.

Музыкант В. Реклама. Международный опыт и российские традиции. - М. : Право и Закон, 1996.

Николаева М. Товароведение потребительских товаров: Учеб. - М. : Норма, 1997.

Оховен М. Магия энергичной продажи / Пер. с нем. - М. : Прогресс, 1996.

Панкратов Ф. , Серегина Т. , Шахурин В. Рекламная деятельность: Учеб. пособие. - М. : ИВЦ «Маркетинг», 1998.

Почепцов Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением. - М. : Центр, 1998.

Почепцов Г. Теория коммуникации. - М. : Центр, 1998.

Практическая психология для менеджеров. - М. : Филинъ, 1996.

Ромат Е. Реклама: Учебик. - Харьков: ХАТИОП, 2000.

Скотт Дж. Учитесь эффективно продавать и управлять сбытом. - К. : Внешторгиздат, 1992.

Сохацька О. , Дениско О. Біржова справа: Навч. посібник. - К. : Тріада плюс, 1994.

Стоун М. , Дейнис Д. , Бонд Э. Прямое попадание: факторы успеха прямого маркетинга / Пер. с англ. - Минск: Амалфея, 1998.

Стюард Г. Успешный менеджмент торговли: Как сделать вашу команду лучшей. - М. : Филинъ, 1996.

Торговля в вашей фирме: Управление товаром. - М. : Прогресс, 1995.

Францева Е. Лизинг. - М. : Прогресс, 1998.

Хайн Т. Все об упаковке: эволюция и секреты коробок, бутылок, консервных банок и тюбиков / Пер. с англ. - СПб. : Азбука-Терра, 1997.

Хисрик Р. , Джексон Р. Торговля и менеджмент продаж / Пер. с англ. - М. : Филинъ, 1996.

Хромов Л. Рекламная деятельность: показатели, теория, практика. - Петрозаводск: Фолиум, 1994.

Шепель В. Имиджелогия: секреты личного обаяния. - М. : Культура и спорт: ЮНИТИ, 1994.

Эванс Д. , Берман Б. Маркетинг / Пер. с англ. - М. : Экономика, 1990.

Эдвардс Ч. , Браун Р. Реклама в розничной торговле США / Пер. с англ. - К. : Сфера-Слово, 1993.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні