Основи інституціоналізму Р. Коуза

Висновок

Теоретикам трансакційних витрат вдалося виділити найважливіші характеристики, що визначають єство фірми. Це - формування складної мережі контрактів, довготривалий характер ділових відносин, виробництво єдиною "командою", інвестування в специфічні активи, адміністративний механізм координації за допомогою наказів. Всі пояснення, що розвивали ідеї Р.Коуза, виходили із загального уявлення про фірму як знаряддя по економії трансакційних витрат.

Згідно теорії трансакційних витрат, цей ключовий принцип пояснює не тільки сам факт існування фірм, але і багато приватних аспектів їх функціонування - фінансову структуру, форми управління, організацію трудового процесу і т.п. Плідність такого підходу була підтверджена при вивченні гібридних організаційних форм, проміжних між ринком і фірмою, таких як франчайзинг. Він сприяв кардинальному перегляду уявлень в області антимонопольного регулювання, продемонструвавши, що багато нетипових форм справа-завивання практики пояснюються не гонитвою за монопольними перевагами, а прагненням до економії трансакційних витрат.

Теорія трансакційних витрат набула поширення і в нашій країні. Сучасними представниками якої є Малахов З., Кокорев В., Барсукова С.Ю., Шастико А.Е., Капелюшников Р.И. і ін.

Так, наприклад, Малахов розглядає роль трансакційних витрат в російській економіці. Кокорев аналізує їх динаміку. Барсукова виділяє трансакційні витрати на підприємствах малого бізнесу.

Завдяки трансакційному підходу сучасна економічна теорія придбала велику реалістичність, відкривши для себе широкий спектр явищ ділового життя, раніше абсолютно випадаючих з поля її зору.                                                             

 

Список літератури

  1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. М.: ЮРАЙТ, 2002
  2. Валовой Д.В. Политическая экономия. М.: Проспект, 1999
  3. Добрынина А.И., Тарасевич Л.С. Экономическая теория. М.: 2001
  4. Барсукова С.Ю. Трансакционные издержки вхождения на рынок предприятий малого бизнеса // Проблемы прогнозирования.- 2000.- № 1.
  5. Камаев В.Д. Экономическая теория. Москва ЮНИТИ, 2002
  6. Мугалимов М.Г. Основы экономической теории. ООО «Интерпрессервис», УП «ЭКОПЕРСПЕКТИВА», Минск, 2002
  7. Малахов С. Трансакционные издержки в российской экономике // Вопросы экономики - 1997.- № 7
  1. Малахов С. Трансакционные издержки и макроэкономическое равновесие // Вопросы экономики. – 1998. -№11.
  1. Кокорев В. Институциональные преобразования в современной России: анализ динамики трансакционных издержек // Вопросы экономики. - 1996.- № 12.
1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні