Панель інструментів і палітри ArchiCad

Припустимо, потрібно використовувати для основних ліній креслення суцільну чорну лінію товщиною 0,35 мм, для допоміжних - суцільну чорну лінію товщиною 0,18 мм, для осьових - синю штрихпунктирні лінію товщиною 0,13 мм, а для розмірних ліній - таку ж лінію, як для допоміжних, але червоного кольору і з маркером у вигляді стрілки на кінці лінії. При звичайній роботі кожного разу при необхідності зміни типу лінії доведеться змінювати потрібні параметри в інформаційній палітрі або вікні налаштування. C допомогою інструменту Favorites (Вибране) можна зберегти налаштування для кожного типу лінії, щоб потім викликати їх одним клацанням кнопкою миші. Для цього необхідно виконати наступну послідовність дій.

 1. Натиснути кнопку Line (Лінія) палітри інструментів, щоб активувати інструмент побудови ліній.
 1. Відкрити вікно налаштування параметрів ліній, натиснувши кнопку інформаційній панелі.
 1. Встановити необхідні налаштування параметрів для основної лінії.
 2. Натиснути кнопку Favorites (Вибране) - відкриється вікно Apply Favorites (Застосувати вибране) зі списком наявних збережених налаштувань (рис. 3. 6).
 3. Натиснути в даному вікні кнопку Save Current Settings as Favorite (Зберегти поточні налаштування як обраних) - відкриється вікно New Favorite (Додати настройки)
 4. Вказати в даному вікні ім'я, під яким потрібно зберегти поточні налаштування параметрів лінії, наприклад Основна.
 5. Натиснути кнопку OK - вікно New Favorite (Додати настройки) закриється, а в списку вікна діалогу Apply Favorites (Застосувати вибране) новий елемент з іменем Основна.
 6. Натиснути кнопку OK - вікно Apply Favorites (Застосувати вибране) закриється.
 7. Повторити пп. 3-8 необхідну кількість разів, змінюючи комбінації параметрів ліній і зберігаючи їх під відповідними іменами.
 8. Закрити вікно Line Default Settings (Настройки параметрів лінії за замовчуванням), натиснувши кнопку OK.

Щоб встановити необхідну комбінацію параметрів лінії, потрібно виконати таку послідовність дій.

 1. Відкрити вікно Line Default Settings (Настройки параметрів лінії за замовчуванням).
 2. Натиснути кнопку Favorites (Вибране) - відкриється вікно Apply Favorites (Застосувати вибране)
 3. Клацнути кнопкою миші на елементі списку з необхідною комбінацією налаштувань
 4. Натиснути кнопку Apply (Застосувати) - поточні параметри лінії за замовчуванням заміняться параметрами обраної комбінації.

УВАГА

Механізм збереження параметрів діє не тільки для ліній, але і для будь-якого об'єкта ArchiCAD. Використовуйте збереження параметрів об'єктів для підвищення ефективності своєї роботи.

Інструмент побудови ліній дозволяє будувати не тільки лінії, а й інші графічні примітиви. Це видно по складу наступних кнопок, розташованих в області Geometry Method (Метод побудови) інформаційної палітри:

- Побудова лінії із зазначенням координат початкової та кінцевої точок;

- Побудова полілінії, тобто контуру, що складається з послідовно з'єднаних відрізків і дуг;

- Побудова прямокутника із зазначенням координат початкової та кінцевої точок його діагоналі;

- Побудова прямокутника із зазначенням координат початкової та кінцевої точок його діагоналі і кута нахилу підстави до горизонтальної осі.

Для того щоб побудувати лінію, необхідно вибрати метод отрисовки лінії за координатами її початку і кінця, клацнувши на кнопці

області Geometry Method (Метод побудови) інформаційної палітри, і виконати наведену нижче послідовність дій.

 1. Клацнути кнопкою миші на вільному місці робочого поля - в зазначеному місці з'явиться маркер у вигляді косого хреста, який визначає положення початкової точки лінії.
 2. Перемістити покажчик миші до місця, де повинен знаходитися кінець лінії. В процесі переміщення від маркера початку лінії до покажчика миші тягнеться «гумова нитка», що відображає поточне положення лінії. Синхронно з покажчиком миші переміщається напівпрозоре табло, на якому відображаються поточна довжина відрізка і кут його нахилу щодо горизонтальної осі
 3. Клацнути кнопкою миші на точці, де повинен знаходитися кінець лінії - на робочому полі буде викреслена лінія з встановленими в вікні Line Default Settings (Настройки параметрів лінії за замовчуванням) або палітри Info Box (Інформаційна палітра) настройками.

При побудові лінії на екрані присутні не тільки «гумова нитка» та інформаційне табло, але й інші візуальні об'єкти. Всі вони інформують користувача про поточний стан системи, що дозволяє повністю контролювати процес роботи.

Побудова дуг, кіл і еліпсів

Для активації режиму побудови дуг, кіл і еліпсів потрібно натиснути кнопку Arc / Circle (Дуга / Окружність) розташовану в розділі Document (Документ) палітри інструментів. Елементи управління налаштуванням параметрів цього інструменту будуть відображені на палітрі Info Box (Інформаційна палітра) (рис. 3. 9).

Якщо порівняти вид відображеної інформаційній панелі з видом аналогічної панелі інструменту Line (Лінія), то видно, що відрізняється тільки вид кнопки виклику вікна налаштування параметрів за замовчуванням і склад інструментів області Geometry Method (Метод побудови). Практично ідентичний і склад елементів управління вікна установки параметрів, яке називається Arc / Circle Default Settings (Настройки параметрів дуги / кола за замовчуванням).

1 2 3 4