Перспективи розвитку податкової та митної справи України

План

Вступ

1. Особливості та перспективи розвитку державної митної служби України

2. Модернізація митної політики України в умовах євроінтеграції

3. Шляхи реформування та оптимізації вітчизняного оподаткування

Висновки

Список використаної літератури

 

Вступ

Актуальність. Основою стабільної економічної системи держави є ефективне та результативне функціонування податкової та митної системи.

З часу надбання Україною незалежності одним з найважливіших державних питань стало визначення напрямів діяльності митної системи з урахуванням необхідності захисту вітчизняних інтересів та дотриманням міжнародних вимог при реалізації митної політики. Сьогодні митна система України постійно перебуває у процесі становлення та вдосконалення з метою відповідності стандартам Всесвітньої митної організації (ВМО) та перспективної адаптації до європейських вимог.

Функціонування податкової системи України характеризується такими явищами як: нестабільність податкового законодавства, порівняно великі витрати на проведення заходів податкового контролю та адміністрування, нерівномірне податкове навантаження на деякі сфери виробництва, низький рівень податкової культури.

Податкова система – це не тільки важіль фіскальної політики і спосіб формування доходів, а також система заходів, які впливають на формування, зростання валового внутрішнього продукту і національного доходу. Кінцевою метою таких заходів є розподіл ВВП і його споживання між учасниками держави – юридичними та фізичними особами. Безпосереднім наслідком такого розподілу є в вплив на розвиток окремих підприємств і галузей народного господарства, заохочення чи стримування нагромадження, інвестиційної діяльності, на становище і рівень життя різних верств населення

Внаслідок названих причин виникає необхідність пошуку шляхів удосконалення митної справи та системи оподаткування в Україні, проведення дієвих реформ задля збалансованого економічного росту та підвищення економічного добробуту населення.  

 

1. Особливості та перспективи розвитку державної митної служби України

Встановлення України, як незалежної держави та здійснення самостійної митної політики стало пріоритетним напрямком створення її економічної самостійності. У зв’язку з соціально-економічним розвитком суспільства, митна справа удосконалила свою систему та стала складнішою.

Згідно із Законом України «Про митну справу в Україні» визначено, що митна справа є складовою частиною зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України і вона в свою чергу самостійно створює власну митну систему і здійснює митну справу.

Незважаючи на теперішній кризовий стан в Україні, митна справа має значні перспективи подальшого розвитку та удосконалення. В першу чергу, це пов’язано із реформуванням митної служби та прийняттям низки законопроектів, які призначені для її подальшого ефективного розвитку в усіх регіонах України.

Вивчення вітчизняної митної служби, свідчить про те що з часів колишнього Радянського Союзу помітне значне зростання кількості, як митних постів так і митниць, які розташовані на території України. Так, з огляду на розгалужену у сучасних умовах митну структуру на території нашої держави налічується близько 137 митних постів, 10 регіональних митниць, 2 спеціалізовані митні управління та 179 пунктів пропуску. Наведені дані демонструють зростаючу тенденцію розвитку, що в подальшому ефективно вплине на діяльність усією економічної системи країни

За підтримки митної Служби України засновано вищий навчальний заклад, який вперше почав готувати фахівців даного профілю, а саме Академію митної служби розташовану в місті Дніпропетровськ. На базі навчального закладу формується склад митних органів різних областей країни, що передбачає прийняття на різні посади молодих людей, які здатні по-новому побачити митні структури країни та перспективи розвитку.

В процесі подальшого вдосконалення діяльності митних органів в Україні, варто звернути увагу на досвід ведення митної справи розвинутих країн. Одним із яскравих прикладів може слугувати Польська Республіка. Практика цієї держави у створенні ефективної митної політики підтверджена роками. Зокрема, це нормативно-законодавча база країни, яка регулює митну справу, кваліфіковані кадри, модернізоване обладнання, яке допомагає працівникам вдвічі ефективніше виконувати свою роботу, щодо митного оформлення та пропуску громадян через державний кордон.

Найважливіший крок у даному співробітництві вже зроблений. У січні 2012 року відбулась зустріч представників України та Польської Республіки, де вони обговорили широке коло питань щодо їх співробітництва у митній справі. Зв’язки такого роду встановлені також із Білорусією, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Ще однією перспективою подальшого розвитку митної справи в Україні є здійснення спільного контролю, який запроваджено відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща, який значно вдосконалює цю систему. Наразі спільний контроль на українсько- польському кордоні здійснюється в пунктах пропуску «Смільниця-Кросценко» та «Устилуг-Зосін», проте пропонується розширити список спільних пунктів пропуску.

Для прискорення проходження митного контролю й самого процесу оформлення запроваджуються, так звані вантажні митні комплекси. Такі комплекси значно спрощують процедури оформлення товарів, а також розміщення товарів на складах, зокрема, тих товарів, які не були пропущені через державний кордон України з огляду на деякі обставини. В перспективі передбачається створення схожих комплексів для пунктів пропуску залізничного транспорту.

На сучасному етапі усі зусилля апарату Державної митної служби зосередженні на розроблені можливих заходів, щодо актуальної на сьогодні проблеми протидії контрабанді та боротьбі з корупцією митних органів України. Оскільки від стану справ у цьому сегменті залежить ефективність роботи митних органів та подальші можливості розвитку.

Впродовж наступних п’яти років передбачається удосконалення та закупівля нового обладнання для технічних потреб митної служби та покращення облаштування деяких пунктів пропуску через державний кордон. Ці питання є надзвичайно важливими для кожної країни, так як облаштування митних постів своїм зовнішнім виглядом створють перші враження про країну та водночас демострує її захищенісь від небажаних гостей та товарів.

Незважаючи на деякі проблемні моменти, митна служба України має надзвичайно високі перспективи подальшого розвитку. Органами управління продовжується пошук можливих ефективніших методів роботи кожного підрозділу та удосконалення певних технічних моментів функціонування митних постів.

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні