Побудова ліній, полі-ліній, дуги, кола, еліпсів, спланованих кривих та їх редагування в ArchiCAD

Поточні параметри лінії за замовчуванням будуть замінені параметрами обраної комбінації. Інструмент побудови ліній дозволяє створювати не тільки лінії, але й інші графічні примітиви. Це видно з складу кнопок в області Метод побудови інформаційної палітри. У ній є чотири кнопки: – побудова лінії з вказівкою координат початкової та кінцевої точок; – створення полілінії, тобто контуру, що складається з послідовно з'єднаних відрізків і дуг; - побудова прямокутника з вказівкою координат початкової та кінцевої точок його діагоналі; – створення прямокутника з вказівкою координат початкової та кінцевої точок його діагоналі та кута нахилу основи до горизонтальної осі.
У процесі побудови лінії на екрані присутні не тільки «гумова нитка» і інформаційне табло, але й інші візуальні об'єкти. По-перше, показчик миші змінює свій вигляд. Перед початком побудови він має форму хрестика, а після першого клацання кнопкою миші перетворюється на олівець. По-друге, при зміні положення покажчика миші в процесі побудови лінії на екрані в певні моменти з'являється та зникає пунктирна лінія жовтогарячого кольору, що проходить через точку початку споруджуваної лінії. По-третє, пунктирною лінією та дугою динамічно відображається зміна кута нахилу лінії до горизонтальної осі. Всі ці події інформують користувача про поточний стан, що дає можливість цілком контролювати процес роботи. Система підказує користувачеві, на якому етапі виконання поточної операції він знаходиться, допомагає провести точні побудови, пропонуючи використати допоміжні механізми та необхідні інструменти.

2. Побудова полі-ліній в ArchiCAD.
Полілінією називається контур, що складається з суміжних ліній і дуг – сегментів полілінії, об'єднаних таким чином, що початкова точка чергового графічного елемента є кінцевою точкою попереднього. Побудувати полілінію можна двома способами:
1) за допомогою кнопки розділу Документ палітри інструментів або кнопки інструмента побудови ліній Линія. Розглянемо загальний алгоритм побудови полілінії.
1. Активізація інструмента побудови полілінії одним з зазначених вище способів.
2. Визначення початкової точки полілінії клацанням кнопки миші в необхідному місці робочого поля.
3. Вибір методу побудови чергового сегмента. Якщо він той самий, що й для попереднього сегмента, то цей пункт пропускається.
4. Виконання дії відповідно до алгоритму побудови сегмента обраним мето- дом.
5. Повторення пунктів 3-4 доти, поки не буде побудований останній сегмент полілінії.
6. Клацання кнопкою миші в кінцевій точці останнього сегмента ще раз для завершення побудови полілінії.
Якщо полілінія повинна бути замкнутою, то клацання виконується в початковій точці полілінії. Простіше всього будується полілінія, що складається тільки з прямолінійних сегментів, яка називається ламаною. Потрібно лише послідовно клацати кнопкою миші на робочому полі в тих місцях, де повинна знаходитися кінцева точка чергового сегмента. Якщо полілінія включає криволінійний сегмент – дугу, то необхідно використовувати один з методів побудови дуги полілінії. Вибір методу побудови сегмента полілінії здійснюється натисканням однієї з кнопок палітри редагування

Панель редагування з'являється в процесі виконання операції побудови або редагування складного об'єкта та надає користувачеві набір інструментів для вибору необхідного методу. Зокрема, вона з'являється при вказівці початкової точки полілінії й містить п'ять кнопок.

 

3. Побудова дуг в ArchiCAD.
Для активізації режиму побудови дуг, окружностей і еліпсів потрібно натиснути кнопку Дуга, розташовану в розділі Документування палітри інструментів. Елементи управління настроюванням параметрів цього інструмента будуть відображені на палітрі Інформаційне табло. Практично ідентичний і склад елементів управління діалогового вікна установки параметрів, що називається Установки параметрів дуги/окружності за замовчуванням. Побудова криволінійних фігур, до яких, зокрема, належать окружності, дуги та еліпси, є складнішою, ніж побудова ліній. Тому методи побудови цих фігур різноманітніші, і, відповідно, ускладнюється послідовність дій при побудові цих графічних елементів. Для побудови дуги або окружності використовується перша кнопка області Метод побудови інформаційної панелі. При першому звертанні вона має вигляд, він може змінюватися залежно від встановленого на даний момент методу побудови. У правому нижньому куті кнопки є стрілка, що сигналізує про те, що клацання кнопкою миші на даному елементі управління викликає додатковий набір інструментів для уточнення способу виконання операції. Після клацання з затримкою відкриється панель кнопок, за допомогою яких користувач може вибрати необхідний метод побудови.

4. Побудова еліпса в ArchiCAD.
Для вибору методу побудови еліпсів потрібно натиснути кнопку, розташовану праворуч від кнопки побудови дуг. Її зовнішній вигляд може бути іншим, що залежить від встановленого методу побудови. Після клацання з'являться три кнопки, за допомогою яких вибирається необхідний метод побудови. У цьому випадку довжина та ширина прямокутника є довжинами великої та малої осей еліпса. – с вказівкою напівдіагоналі описаного прямокутника. Метод подібний до побудови окружності за центром і радіусом і з вказівкою двох радіусів. Як приклад розглянемо побудову еліпса за діагоналлю описаного прямокутника. Для вибору цього методу потрібно натиснути кнопку та виконати наступні дії.
1. Клацнути кнопкою миші на вільному місці робочого поля. У зазначеному місці з'явиться маркер у вигляді косого хреста. Ця точка буде першою точкою діагоналі прямокутника, описаного навколо проектованого еліпса
2. Указати другу точку діагоналі, переміщаючи покажчик миші. У процесі виконання операції на екрані точковою лінією буде нарисований прямокутник з вписаним у нього еліпсом. В інформаційному табло будуть динамічно відображатися довжина та ширина прямокутника, що фактично є довжинами осей еліпса.
3. Клацнути кнопкою миші для фіксації другої точки діагоналі. Еліпс побудований.

 

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні