Побудова ліній, полі-ліній, дуги, кола, еліпсів, спланованих кривих та їх редагування в ArchiCAD

5. Побудова спланованих кривих в ArchiCAD.
Побудова довільних кривих здійснюється за допомогою інструмента Сплайн крива, кнопка якого за замовчуванням відсутня у розділі Документ палітри інструментів. Активізувати цей інструмент можна за допомогою команди головного меню Документ ► Інструменти документування ► Сплайн крива. У меню Document (Документ) знаходяться і всі інші розглянуті інструменти побудови двовимірних об'єктів.
Розглядати методи побудови кривих будемо при встановленому за замов- чуванням режимі розімкнутого контуру. Побудова звичайного сплайна. Для побудови звичайного сплайна потрібно натиснути кнопку, розташовану в розділі вибору методів побудови, і виконати наступні дії.
1. Указати початкову точку кривої, клацнувши кнопкою миші на вільному місці робочого поля. У зазначеному місці з'явиться маркер у вигляді косого хреста.
2. Перемістити покажчик у наступну точку та зафіксувати її клацанням кнопки миші. Ця точка буде опорною точкою кривої. Опорні точки - це фіксовані точки, через які проходить крива.
3. Переміщаючи покажчик, підібрати кривизну чергового сегмента та зафіксувати його клацанням кнопки миші. Зафіксована точка стане опорною для чергового сегмента.
4. Завершити побудову кривої подвійним клацанням кнопки миші в кінцевій точці.
Побудова кривої Без’є. Навіть якщо при побудові кривої Без’є вказати ті самі точки, що й при побудові звичайного сплайна, форма побудованої кривої буде іншою. І внутрішній алгоритм формування примітива, і методика дії користувача при побудові кривої Без’є відрізняються від попереднього способу. Для побудови кривої цим методом, потрібно клацнути на кнопці й виконати наступні дії.
1. Указати початкову точку кривої, клацнувши кнопкою миші на вільному місці робочого поля. У зазначеному місці з'явиться маркер у вигляді косого хреста.
2. Перемістити покажчик у наступну точку та клацнути кнопкою миші. У зазначеному місці з'явиться маркер у вигляді косого хреста, що визначає опорну точку кривої
4. Відпустити кнопку миші.
5. Повторити пункти 2-4 до завершення побудови кривої.
6. Завершити побудову кривої подвійним клацанням кнопки миші в кінцевій точці.


Список використаної літератури:

1. 1. Баженов В. А. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування [Текст]: підручник / В. А. Баженов, Е. З. Криксунов, А. В. Перельмутер, О. В. Шишов. – К. : Каравела, 2004. – 360 с.
1. 2. Баловсяк Н. В. Система управління базами даних Microsoft Access для самостійного вивчення [Текст]: навч посібник / Н. В. Баловсяк, А. І. Григоришин, Л. В. Кулібаба. – К. : Дакор, КТН, 2006. – 156 с.
1. 3. Карпова Т. Базы данных: модели, разработка, реализация [Текст] / Т. Карпова. – СПб. : Питер, 2001. – 304 с.
1. 4. Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної тех- ніки [Текст] / В. Я. Карачун, Г

Г. Гульчук, О. А. Карачун, Ю. З. Прохур. – К. : Видавництво "Рось", 1994. – 362 с.
1. 5. Столяровский С. ArchiCAD 11. Учебный курс [Текст] / С. Столяровский. – СПб. : Питер, 2008. – 336 с.
1. 6. Харитонова И. Office Accesse 2003. Самоучитель [Текст] / И. Харитонова. – СПБ. : Питер, 2004. – 464 с.
2. 1. ВікіпедіЯ. Вільна енциклопедія [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://ru. wikipedia. org/wiki/.
2. 2. Портал «Архитектура России» [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www. archi. ru/.
2. 3. Сайт компании "Компьютерный мир" [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www. compumir. ru/.
2. 4. Сайт "Материалы по информационным технологиям" [Електрон. ре- сурс]. – Режим доступу: http://inftis. narod. ru/.
2. 5. Статьи по ArchiCAD и другим архитектурным программам [Елект- рон. ресурс]. – Режим доступу: http://www. cadmaster. ru/.
2. 6. Уроки ArchiCAD [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www. archisafe. com/archicad. shtml/.
2. 7. Цифровий репозиторій ХНАМГ [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://eprints. ksame. kharkov. ua/.

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні