Сленг в англійській мові

Наприклад, в американському слензі багато слів та виразів із спортивного жаргону, особливо пов’язаних з бейсболом: to carry the ball – активно діяти; to be off one’s base – помилятися; to get to first base – зробити перший крок;

із студентського: rah-rah boys – студенти, які надають перевагу веселим вечіркам;

із військового: hitch – термін служби в армії;

із шкільного: crack up – розбиватися; the dorms – гуртожиток.

Особливе місце в американському слензі займають слова та вирази з жаргону злодіїв. Популяризації такої лексики сприяють газети, телебачення, які розповідають про злочини. Також особливу роль в даному процесі відіграють комікси, які детально описують життя злодійського світу. Так, розповсюдженими є слова та вирази: frisk – обшукувати; to roll somebody – пограбувати людину; hot – вкрадена річ; clink, nock, can – в’язниця; barking iron – револьвер.

  1. Протиріччя.

Лексику даного різновиду американського сленгу дуже важко визначити. Це зумовлено відсутністю стійких історично сформованих діалектів. Проте, американський сленг містить численну категорію слів, яку можна класифікувати як протиріччя. Сюди відносяться образні слова та звороти, що зародилися у сфері фермерства та робочого класу, наприклад: pennydog – помічник майстра; gumshoe – донощик; rawhide – знущатися над робітником; live on wind pudding – голодувати; garbage can – житло в робочому районі.

До цього різновиду відносяться також форми неграмотного мовлення. Найчастіше зустрічаються: присутність двох заперечень у реченні, вживання them замість they, форми gonna do, gotta take, wonna do, gimmi, il usta.

  1. Група слів та виразів грубого характеру.

Сюди, наприклад, можна віднести слова, які означають назви різних національностей: mick –ірландець; k’nuch – канадець; dingi, shine, nigger, coon, jig – негр; krauts – німці; greaser – будь-який житель південної Америки; dago – іспанець; wop – італієць. Також прикладами цієї групи слів є: to raise a stink – вчинити скандал; shut up – замовкни; a little snot, nose – шмаркач.

  1. Невелика група діалектизмів.

До цієї групи відносяться слова та звороти, які існують в мовленні американців, які живуть в районі іноземних поселень. Наприклад, для тих, хто живе недалеко від мексиканського кордону, звичними стали слова patio – двір, tamales – страва з кукурудзи, to go loco – божеволіти. Для жителів інших районів такі слова є зовсім незрозумілими.

Отже, проаналізувавши американський сленг, можна сказати, що термін “сленг” виражає родове поняття, видовими різновидами якого є переважно специфічні слова та вирази певних соціальних груп: торговців, військових, студентів, школярів, політиків, журналістів.

Основні закономірності функціонування молодіжного сленгу американських студентів

Сленг є невід’ємною частиною соціальних класів. Молодіжний сленг в будь-якій мові – найцікавіший

Він охоплює основні інтереси людей молодого покоління. Навіть подорослішавши, людина за звичкою продовжує вживати сленгові вирази і, таким чином, забезпечується їх впровадження в мовлення старшого покоління.

Молодіжний сленг змінюється відповідно до середовища його вживання. Кожне з таких середовищ має свої відмінності і сленг озвучує реалії життя саме у цьому оточенні. Особливо своєрідним є американський студентський сленг. Він викликає значні труднощі в розумінні. Це обумовлено низкою причин:

  1. Прагненням комунікантів встановити невимушене взаєморозуміння; установкою на фамільярне спілкування; спонтанність та відсутність детальної продуманості змісту розмови.
  2. Неадекватним підходом до навчання іноземних мов, який полягає в тому, що традиційні підручники, як правило, побудовані не на основі природного мовлення, а на базі штучно створеного.
  3. Тенденцією до зниження впливу American Standard English та поширення в її складі елементів нелітературної мови, зокрема сленгу.
  4. Експансією молодіжного сленгу, що призводить до збільшення розриву між академічною мовою, яка орієнтована на зразковий Oxford English, та мовою, що використовується в повсякденному спілкуванні.

Студентський сленг об’єднує колективи його носіїв внутрішньо груповими зв’язками. С. Б. Флекснер вважає молодь найбільш активним елементом, який формує американський сленг [42, 70]. Значну частину одиниць студентського сленгу представляють ті лексичні одиниці, які фактично є еквівалентами нейтральних або розмовних слів. Установка на невимушеність розмови, знання комунікантами один одного сприяє проникненню в мовлення молоді тих лексичних одиниць, характеристики яких не порушують дружньої атмосфери. Вони не актуальні для офіційного спілкування. Це знижені дублети-синоніми: roaddog, dude, boogerhead = chap, pal, fellow, buddy, guy, chum, mate – товариш, приятель, друг. До цієї категорії слів відносяться такі одиниці, як: wench, gooey = girlfriend – подруга, кохана дівчина;

bank, yen, duckets, spent, bones, Benjamin, loot = money – гроші, бабки, зелені;

buttons = remote control device for IV – пульт дистанційного управління для телевізора;

posse, dogpack, trite, crew = one circle of friends – коло друзів;

to bum = ask – просить;

buzz crusher = killjoy – зануда, людина, яка псує задоволення іншим;

to jack = to steal – красти;

to jet, jam = to leave, to go – уходити;

janky = unattractive, not stilysh – непривабливий;

jewels = a very nice pair of shoes – дуже гарна пара взуття;

to lunch = to go crazy – збожеволіти.

Особливої уваги заслуговує та частина студентського сленгу, яка представляє емоційно забарвлену лексику, найчастіше насмішливого, іронічного або пародійного характеру. Наприклад, cuenvobe bacon ma police – поліцейський; beef = problem – проблема; buffalo chick = fat female – товста жінка; mule with a broom = a very udly girl – дуже негарна дівчина; business class = fat, too large to fit in a normal sized seat – надто товстий, щоб поміститись на звичайному сидінні; dark side = the student neighborhood – студентський район; fruit = a looser, stupid person – дурак. Як видно з наведених прикладів, у створенні цих одиниць значну роль відіграє метафоричний переніс.

1 2 3 4 5 6 7