Страхування професійної відповідальності учасників ринку нерухомості

Зміст
Вступ 
Страхування професійної відповідальності суб’єктів ринку нерухомості
Договір страхування відповідальності оцінювача 
Страхування будівельно-монтажних ризиків 
Страхові тарифи 
Висновки 
Список використаної літератури

Вступ
Розвиток ринку нерухомості не може гарантувати його стабільність, оскільки цей сектор економіки, незважаючи на фінансову потужність, завжди вважався одним з вразливих. Основним захистом від численних ризиків, які можуть виникнути після здійснення угоди з нерухомістю, є страхування.
Страхування - це універсальний засіб, що дозволяє захистити себе, своє майно, бізнес, відповідальність від випадкових негативних наслідків. Альтернативи немає. Але в рамках страхування існує кілька напрямків.
Поява нових схем придбання нерухомості вимагає забезпечення захисту всіх учасників ринку, тому в практику впроваджуються наступні види страхових програм:
- Страхування ризику втрати майна в результаті втрати права власності і страхування фінансових ризиків при пайовій участі у будівництві.
- Страхування інвестицій - комплексне страхування фінансових ризиків банків при кредитуванні в цілях термінового викупу об'єктів нерухомості, викупу "обсягів" в новобудовах, при кредитуванні забудовника на первісному етапі будівництва.
- Комплексне страхування при придбанні житла з використанням позикових коштів - при іпотеці, вступі в житлово-будівельні кооперативи, кредитні споживчі кооперативи.
- Страхування нерухомого майна при здачі його в оренду.
- Страхування професійної відповідальності учасників ринку нерухомості.
У першому випадку страхуються ризики громадян, насамперед - втрата прав власності або втрата вкладених коштів на придбання житла. Другий вид передбачений для захисту від фінансових втрат інвесторів. Третій вид розвивається "на хвилі іпотеки" і забезпечує гарантії з повернення кредитних коштів. Четвертий пов'язаний з активністю в секторі оренди нерухомості. І нарешті, актуальна і професійний захист власних майнових інтересів учасників ринку. При наявності "професійної" страховки компанія може вберегтися від збитків, пов'язаних з результатами своєї діяльності (підприємницькі ризики) або виникаючих внаслідок договірних зобов'язань перед клієнтами.

Страхування професійної відповідальності суб’єктів ринку нерухомості
Страхування професійної відповідальності — страхування замовника від наслідків ненавмисних помилок оцінювача (професійної відповідальності) встановлено законодавчо. Наприклад, оцінювач не має право займатися оцінною діяльністю без укладення договору страхування на конкретний вид оцінної діяльності (залежно від об'єкта оцінки) або за конкретним договором про оцінку об'єкта.
За умов укладання договору на конкретний вид оцінної діяльності страховий захист розповсюджується на усі договори між оцінювачем й замовником, але до зазначеного в полісі (договорі страхування) виду оцінної діяльності, узятого в період дії договору страхування. У договорі страхування може бути передбачений ліміт відповідальності страхувальника на один страховий випадок.
Укладання договору страхування на конкретний вид діяльності більшою мірою орієнтоване на оцінювачі, основною спеціалізацією яких є робота з фізичними особами.
Страхування професійної відповідальності ріелтерів не є обов'язковим. Однак керівні агентства нерухомості в добровільному порядку страхують свою відповідальність

Бо ціна помилки в ріелтерській діяльності надзвичайно висока, а її болючі наслідки відзначаються на усіх зацікавлених сторонах. Поліси страхування професійної відповідальності ріелтерів покликані звести до мінімуму негативні наслідки помилок й забезпечують виплату можливого збитку, дають можливість спокійніше відчувати себе і клієнту, і ріелтеру, а також є гарантією фінансової стійкості та надійності ріелтерської компанії. Страхування професійної відповідальності ріелтерів являє собою механізм компенсації витрат, понесених ріелтером внаслідок претензій клієнтів з відшкодування збитку, що виник внаслідок ненавмисної помилки, недбалості, або упущення, допущеного фірмою або її працівником. Розмір страхової суми залежить від виду ріелтерської діяльності та узгодження під час купівлі поліса.
Дуже перспективним є страхування банківських іпотечних кредитів під купівлю вже побудованого житла. Цей вид послуг досить поширений у здійсненні операцій з міською нерухомістю. Ситуація, що склалася за поточного кредитування така, що кредит надають лише у разі висновку позичальником коштів договорів страхування. У цьому випадку страхувальником виступає позичальник кредиту, отримувачем винагороди (особою, на чию користь здійснюється страхування) - банк-кредитор.
Порівняно новою, але вже популярною є послуга, пов'язана зі страхуванням фінансових ризиків суб'єктів - учасників ринку нерухомості. Так, значний інтерес представляє страхування інвесторів-пайовиків. Приблизно 50% учасників ринку пайового будівництва мають ті або інші проблеми. Це не тільки банкрутство забудовника, але й «подвійний» продаж квартир і зрив термінів будівництва. [4, с. 127]
Страхування професійної відповідальності субпідрядника. Для запобігання можливим збиткам, що виникають у разі нанесенні збитку готовим частинам об'єкта будівництва субпідрядними організаціями, пропонується зобов'язати ці організації страхувати свою цивільну відповідальність.
Цивільна відповідальність - це матеріальна відповідальність юридичної особи, передбачена чинним законодавством, за спричинення шкоди третім особам, їх майну в процесі або внаслідок будівельної діяльності. У цьому випадку третьою особою є замовник. Страховим випадком визнається подія, що відбулася, і настанням якої виникає обов'язок страхувальника відшкодувати збиток, заподіяний майновим інтересам замовника, який наслідком недбалості, помилки або упущення під час будівництва.
Страхування цивільної й професійної відповідальності проектувальника. Реалізація процесу будівництва об'єкта та його подальша експлуатація значною мірою залежить від правильності виконання робіт за архітектурним і будівельним проектуванням. Помилки, допущені проектувальниками, можуть призвести до зриву реалізації програми будівництва, втрати інвесторами своїх вкладень. [2, с. 82]

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні