Сучасна мовна ситуація в Україні

ІІІ. Висновок

         Підсумовуючи усе, що досліджувалося у науковій роботі, потрібно зробити певні висновки. Головним чином це будуть поради молоді про те, як поліпшити мовну ситуацію в Україні. Адже молодь – це наше майбутнє.

 1. Мова — запорука існування народу. Захи­щаючи рідну мову, ти захищаєш свій народ, його гідність, його право на існування, право на май­бутнє. Не ухиляйся від цієї боротьби!
 2. Захист рідної мови — найприродніший і найпростіший, найлегший і водночас найнеобхідніший спосіб національного самоутверд­ження і діяльності в ім'я народу. Маєш нагоду бу­ти борцем за свій народ — будь ним!
 3. Володіння рідною мовою — не заслуга, а обов'язок патріота.
 4. Розмовляй рідною мовою — своєю і свого народу: скрізь, де її розуміють, з усіма, хто її ро­зуміє. Не поступайся своїми мовними правами за­ради вигоди, привілеїв, лукавої похвали — це зрада свого народу.
 5. Ставлення до рідної мови має бути таким, як до рідної матері: її люблять не за якісь прина­ди чи вигоди, а за те, що вона — мати.
 6. Сім'я — первинна клітина нації. Щоб вона не мертвіла і не відпала від національного ор­ганізму, її має живити культ рідної мови. Тому розмовляй у сім'ї мовою своєї нації. Не вмієш — учись. Прищеплюй дітям ставлення до мови як до святині, найдорожчого скарбу.
 7. Допомагай кожному, хто хоче вивчити ук­раїнську мову.
 8. Ніколи не зупиняйся у вивченні рідної мови. «Усі головні європейські мови можна вивчити за шість років, свою ж рідну треба вчити ціле жит­тя» (Вольтер).
 9. У твоїй хаті завжди мають бути українські книжки, журнали, газети. Не забудь і про дитячі видання. Хай звучить у твоїй хаті українське слово з теле- і радіоприймачів.
 10. Підтримуй усі починання окремих осіб і громадськості, спрямовані на утвердження української мови.
 11. Не будь байдужим до найменших виявів обмежень чи зневаги української мови. Стався до інших мов так, як би ти хотів, щоб ставились до твоєї рідної мови.
 12. Подбай, щоб у місці твоєї праці (навчання) обов’язково був створений осередок Товариства української мови ім. Т. Шевченка «Просвіта».
 13. Бережи своє ім'я та імена своїх близьких від лакейських деформацій за чужомовним зраз-сом. Пестлива форма власних імен, особливо ди­тячих, не повинна виходити за межі української лови, національної традиції.
 14. Пам'ятай: найкращі вчителі мови для дітей — це мати і батько.
 15. У наш час Доволі поширені змішані шлюби. Цілком природно, що в таких сім'ях виникає про­блема вибору мови. В ідеалі тут повинні звучати обидві мови, однак не в якомусь змішаному виг­ляді, а кожна — у своєму літературному варіанті.
 16. Батьки в таких сім'ях повинні використати обидві мови не просто для спілкування, а як засіб залучення своїх дітей до багатств духовної куль­тури обох народів.
 17. Незнання рідної мови не звільняє тебе від обов'язку і не позбавляє права боротися за неї, за те, щоб твої діти і внуки мали можливість зна­ти і користуватися мовою свого народу.
 18. Вивчай інші мови. Це дасть можливість не тільки оволодіти ключами до скарбниць духов­ності інших народів, а й об'єктивно оцінити свою мову, її сильні та слабкі сторони. «Хто не знає чу­жих мов, той нічого не відає про свою власну» (Й. В. Гете).

Знання чужих мов пробуджує бажання пра­цювати для утвердження і розвитку рідної мови, сприяти тому, щоб вона зайняла гідне місце серед авторитетних мов світу.

Немає кращого і легшого способу справити приємність чужій людині, як розмовляти з нею її мовою, особливо коли це мова «недержавна», «не престижна», «мала».

 1. Якщо ти українець і живеш поза Ук­раїною, не дай використати себе для де­націоналізації народу, серед якого перебуваєш, а тим більше — для боротьби з його намаганням утвердитись на шляху самостійного розвитку.
 2. Нашому поколінню випало складне і відповідальне завдання — відродження ук­раїнської мови, державності, нації. За нас цього ніхто не зробить. Це наш історичний обов'язок, виправдання нашого перебування на цьому світі, Не перекладаймо цього тягаря на плечі своїх на­щадків, бо може бути запізно. Діймо. В ім'я нашо­го народу, в ім'я найвищих ідеалів людства — свободи і справедливості.

IV. Бібліографія

 • Коронкевич М. Чи існує мовна проблема в Україні? // Літературна Україна – 1998 р. - 28 травня.
 • Леськів Б. Державній мові – державні умови // Літературна Україна: газета письменників України – Київ, 2005 №13.
 • Лизанчук В. Без української мови не може бути України // Слово і час: Науковий журнал інституту ім. Т
  Г. Шевченка – Київ – 2005 - №2.
 • Погрібний Р. Суржикізація // Урок укр. : науково-публіцистичний журнал – Київ, 2005 - №1/2.
 • Малинович В. Подолати мовний конфлікт // День: всеукраїнська газета - Київ, 2005 - №34.
 • Паськов В. Мова і нація // Літературна Україна – Київ, 2004 - №41.
 • Шевченко В. Мова ЗМІ // Голос України: газета ВР України – Київ, 2004 - №75.
 • Мовні обов'язки громадян // Українська мова і література в школі – Київ – 2002, №5.
 • Радчук В. Д. Мова в Україні: стан, функції, перспективи // Мовознавство – 2002 - №2.
 • Дмитренко О. Без мови немає народу.
 • Демократична Україна – 2000 – 13 квітня.
 • Фаріон І. Мова врятує нас і державу // Дивослово – 2002 - №1.
 • Дзюба І. Сучасна мовна ситуація в Україні // Урядовий кур'єр – 2000 – 19 квітня.
 • Дзюба І. Сучасна мовна ситуація в Україні // Освіта – 2000 – 3-10 травня.
 • Кулик З. Українська мова у сучасних ЗМІ // Урядовий кур'єр – 2005 – 27 квітня.  


V. Додаток

Підсвідома асоціація характеристик з українською мовою порівняно з російською

Регіон

Респонденти

приємність

авторитетність

чесність

працьовитість

 

Захід

 

 

Центр

 

 

Схід

українці

росіяни

 

українці

росіяни

 

українці

росіяни

українці(0,35)

росіяни(0,39)

 

українці(0,20)

росіяни(0,11)

 

українці(0,06)

росіяни(0,04)

українці(0,16)

росіяни(0,23)

 

українці(0,03)

росіяни(0,04)

 

українці(0,07)

росіяни(0,07)

українці(0,35)

росіяни(0,08)

 

українці(0,21)

росіяни(0,09)

 

українці(0,15)

росіяни(0,04)

українці(0,31)

росіяни(0,09)

 

українці(0,20)

росіяни(0,05)

 

українці(0,15)

росіяни(0,09)

 

  

Підсвідома асоціація характеристик з українською мовою порівняно з російською

Регіон

Респонденти

самовпевненість

гордість

інтелігентність

культурність

 

Захід

 

 

Центр

 

 

Схід

українці

росіяни

 

українці

росіяни

 

українці

росіяни

росіяни(0,21)

росіяни(0,13)

 

росіяни(0,21)

росіяни(0,14)

 

росіяни(0,27)

росіяни(0,29)

росіяни(0,22)

росіяни(0,01)

 

росіяни(0,16)

росіяни(0,09)

 

росіяни(0,20)

росіяни(0,08)

українці(0,33)

росіяни(0,21)

 

українці(0,20)

українці(0,02)

 

українці(0,07)

українці(0,03)

українці(0,29)

росіяни(0,22)

 

українці(0,19)

українці(0,08)

 

українці(0,08)

українці(0,06)

 

 

Підсвідома асоціація характеристик з українською мовою порівняно з російською

Регіон

Респонденти

Російська стандартна та укр. з рос. акцентом

Українська  стандартна та рос. з укр. акцентом

Захід

 

 

Центр

 

 

Схід

українці

росіяни

 

українці

росіяни

 

українці

росіяни

росіяни(0,42)

росіяни(0,33)

 

росіяни(0,69)

росіяни(0,41)

 

росіяни(0,60)

росіяни(0,14)

українці(1,11)

українці(0,54)

 

українці(0,83)

українці(0,45)

 

українці(0,70)

українці(0,50)

  

Підсвідома асоціація культурності, інтелігентності та авторитетності з українською мовою порівняно з англійською

Регіон

Респонденти

культурність

інтелігентність

авторитетність

Захід

 

 

Центр

 

 

Схід

українці

росіяни

 

українці

росіяни

 

українці

росіяни

англ. (0,05)

англ. (0,57)

 

англ. (0,09)

англ. (0,15)

 

англ. (0,50)

англ. (0,70)

англ. (0,18)

англ. (0,72)

 

англ. (0,19)

англ. (0,20)

 

англ. (0,64)

англ. (0,72)

англ. (0,25)

англ. (0,60)

 

англ. (0,29)

англ. (0,09)

 

англ. (0,74)

англ. (0,79)

  

Кількість школярів залежно від мови навчання

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003-04

Захід – центр (7 регіонів)

укр. мова навчання

рос. мова навчання

 

 

61

38

--

--

--

--

--

--

--

--

 

 

88

11

 

 

89,3

9,7

 

 

9,1

8,5

 

 

93,6

5,6

 

 

95

4,6

 

 

96

3,8

 

 

96,5

3,4

 

 

97,2

2,7

Схід – центр (10 регіонів)

укр. мова навчання

рос. мова навчання

 

 

22,5

77,5

--

--

--

--

--

--

--

--

 

 

29

70

 

 

31

69

 

 

33,8

65

 

 

37

63

 

 

40

60

 

 

44

56

 

 

46

54

 

 

49

50,5

Київ

укр. мова

рос. мова

 

45

55

--

--

--

--

--

--

--

--

 

78

22

 

82

18

 

91

9

 

94

5,5

 

94,5

5,5

 

95

4,5

 

95,2

4

 

95,8

 

Уся Україна

укр. мова

рос. мова

 

45

54

--

--

--

--

--

--

--

--

 

60

39

 

62

35

 

67

32

 

70

28

 

72

28

 

72,3

27,2

 

72,5

26

 

75

23,9

 

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні