Технологія зварювання тугоплавких металів

План

1. Вступ.    

1. 1 Значення зварювання у народному господарстві.    

2. Технологічна частина  

2. 1. Технологія зварювання тугоплавких металів.    

2. 1. 1. Характеристика тугоплавких металів.    

2. 1. 2. Особливості зварювання тугоплавких металів.   

2. 1. 3. Зварювання титану, молібдену та його сплавів.    

2. 2. Зварювальні матеріали.    

2. 2. 1. Покриті електроди.    

2. 2. 2. Гази.   

2. 2. 3. Неплавкі електроди.    

2. 3. Обладнання, інструмент, пристосування.    

3. Спеціальна частина.    

3. 1. Призначення та опис зварної конструкції. Кронштейн.   

3. 2. Характеристика матеріалу виробу Ст 3.    

3. 3. Вибір обладнання та його технічні характеристики.    

3. 4. Вибір режиму зварювання.    

3. 5. Охарактеризуйте властивість металу твердість, волочіння.    

4. Організація робочого місця.    

4. 1 Вимоги до організації робочого місця.

5. Техніка безпеки.    

5. 1 Техніка безпеки при зварювальних роботах

   

5. 2 Електробезпека.    

5. 3 Пожежна безпека.    

6. Охорона навколишнього середовища.    

7. Висновок.    

8. Список використаних джерел

 

1. Вступ.

Рівненський професійний ліцей є професійно-технічним навчальним закладом другого рівня опоорллддатестації, що забезпечує отримання професійної освіти. Професійний ліцей здійснює підготовку висококваліфікованих робітників з числа випускників загальноосвітньої школи на базі повної загальної середньої професійно-технічної освіти. Рівненський професійний ліцей був і залишається флагманом професійно-технічної освіти Рівненської області. За останні роки не тільки професії, які існують в ліцеї десятиліттями користуються популярністю серед випускників, але й ті, які з′явилися в останнє десятиліття забезпечують високий рівень професійної підготовки кваліфікованих робітників. Саме в даному навчальному закладі я здобув професію «Електрогазозварник. Рихтувальник кузовів».

 Електрогазозварник з′єднує (зварює) елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату. Збирає заготовки (вузли) конструкцій, здійснює їх транспортування в межах робочого місця, налагоджує зварювальне устаткування, встановлює необхідний режим зварки, здійснює зоровий контроль швів. Запобігає виникненню напруги і деформацій у виробі.

 УМОВИ РОБОТИ:

 Праця електрогазозварника в основному ручна, виконується індивіду-ально, при мінімальному діловому спілкуванні. Працює як в приміщенні так і на відкритому повітрі. Для захисту від світлових і теплових випромінювань використовує спецодяг і маску (щиток), що має захисні кольорові фільтри. Ре-жим роботи в основному двозмінний, темп роботи вільний.

 ПРИВАБЛИВІ РИСИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ:

  • одна з найбільш шанованих технічних спеціальностей;
  • якщо вилучити їхню роботу з тих місць, де вона зараз знаходиться, то наш світ розлетівся би по швах;
  • люди цієї професії працюють на будівництві, у комунальних підприємс-твах і навіть на флоті;
  • висока заробітна плата.

 

1. 1 Значення зварювання у народному господарстві.

Важливою науково-технічною проблемою є створення економічних, надійних і

довговічних зварних конструкцій, що можуть працювати на землі, під водою і в космосі, при великій різниці температур, в агресивних середовищах і при інтенсивному опромінюванні. За допомогою зварювання і споріднених технології створюється більше половини валового національного продукт. ) промислово розвинутих країн. У зварювальному виробництві зайнято близько 5 млн людей, переважна більшість яких (70-80%) виконують електродугові процеси.

 Основою зварювального виробництва є зварювання плавленням. Техніка і

технологія цього процесу постійно вдосконалюються На ринку зварювального

обладнання перше місце займає апаратура для дугового зварювання. Зростає

виробництво апаратури для зварювання порошковими і суцільними дротами при зменшенні частки обладнання для ручного дугового зварювання покритими електродами. У промислово розвинених країнах частка металу наплавленого ручним дуговим зварюванням, зменшилась майже в З рази і становить 20-30%, в інших країнах таке зниження менш інтенсивне.

 Друге місце займає виробництво обладнання для контактного зварювання.

При цьому частка обладнання для газового зварювання і різання зменшується. У світовій практиці останнім часом почали широко використовувати інверторні джерела живлення, що мають великі можливості для автоматичного керування зварювальними процесами.

 Розширюються галузі застосування лазерних технологій, зокрема потужних

діодних зварювальних лазерів з високим к. к. д. Широкі можливості використання електронно-променевого зварювання, яким за один прохід можна зварювати метали товщиною до 200-300 мм. Для розвитку важкого машинобудування велике значення має електрошлакове зварювання при виготовленні багатогабаритних; товстостінних виробів. Успішно розвивається контактне зварювання (роликове, точкове й рельєфне).

  Розвиток електронної техніки й приладобудування призвів до створення

ультразвукового, дифузійного, пресового та зварювання інших видів. Забезпечення з'єднань високої якості у складних умовах вимагає вдосконалення техніки та засобів підготовки до ремонтного зварювання.

 Невід'ємною частиною зварювального виробництва є наплавлення, для якого

використовують 8-10% електродів і суцільних дротів та 30% порошкових дротів від загального об'єму зварювальних матеріалів і практично всі спечені й порошкові стрічки. Удосконалюються технології нанесення спеціального та захисного покриття методами плазмодугового, електронно-променевого, газотермічного й динамічного напилення.

Особливе значення мають технології склеювання. Створено значну кількість клеєних композицій, які дають можливість з'єднувати одно- та різнорідні матеріали.

 Актуальною залишається проблема зварювання нових матеріалів на основі

заліза, міді, нікелю, алюмінію, титану та ін. В Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона знайшли нове рішення покращення зварюваності перспективних сплавів алюмінію й титану. Створені нові творені нові технології, що дають можливість одержання зварних з'єднань товщиною 0,5-1000 мм. Для одержання нероз'ємних з'єднань із різнорідних матеріалів (сталь — титан, мідь — алюміній, сталь — алюміній та ін. ) перспективними є такі процеси; зварювання магнітно імпульсне, зварювання вибухом, дифузійне зварювання, паяння, склеювання, механічні(штепсельні) з'єднання. У виробництво впроваджені нові технології для зварювання полімерів і композитів на їх основі, зварювання труб із терм-пластів, які використовуються при спорудженні газо- й водопроводів та інших комунікацій. Перспективними є з'єднання цих матеріалів за допомогою ультразвукового зварювання, зварювання тертям і струмами високої частоти. Значно розширилися можливості підводного зварювання та різання, яківикористовуються на глибинах декількох десятків метрів. Для цього використовують зварювання плавкими і неплавкими електродами, лазерневипромінювання. Розробляються нові механізовані способи зварювання й різання, а також обладнання, які були б придатні для використання на кілометровій глибині для прокладання газо- і нафтопроводів по дну океанів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9