Україна і Латинська Америка Економічна взаємодія

Неодмінною умовою здобуття Україною гідного місця в новому світопорядку забезпечення своїх національних інтересів, безпеки та сталого економічного прогресу є збалансованість її зовнішньої стратегії за всіма азимутами, у тому числі за латиноамериканським. Вагомість останнього зумовлюється зокрема тим, що, на думку багатьох політологів. Україна сьогодні будує суспільство латиноамериканського типу.

Виключно західна орієнтація України практично вичерпала себе у зв'язку з дією таких чинників:

  • переговори з Заходом затягуються, егоцентризм останнього не дає підстав для сподівань на рівноправний діалог:
  • помітно зміцнилися національно-державні почуття українців:
  • наявний досвід просування України на європейські й північноамериканські ринки із сировиною та напівфабрикатами продемонстрував реальність загрози маргіналізації української економіки:
  • посилилася консолідація мегаблоків (НАФТА. ЄС, ОПЕК), унаслідок чого зовнішньоекономічні можливості України зменшуються;
  • західний романтизм української зовнішньої політики поступається місцем реалістичній, збалансованій стратегії.

Усе це зумовлює посилення інтересу України до Латинської Америки. Своєю чергою країни континенту, виходячи з геополітичних реалій, об'єктивно заінтересовані у глобальних стриманнях і противагах, у механізмах неконфронтаційного стримання гегемоністських устремлінь. Як і Україну, їх не влаштовує однополюсний світопорядок. Україну і країни Латинської Америки єднає взаємодоповнюваність їхніх виробничих систем, споживання технологій і капіталу з відносно невисоким рейтингом, різноманітність продукції, надійної й дешевої, але такої, що не відповідає світовим стандартам якості. Вони здійснюють жорсткий курс на фінансову стабілізацію при повільній зміні доларового паритету національної валюти, що негативно впливає на динаміка експорту та зниження імпортного мити. В Україні і Латинській Америці відносно вигідно створювані фірми всередині інтеграційних об'єднань, і навіть за високого фінансового ризику тут наявні можливості для плідного співробітництва в галузі високих технології.

Крім того, Україну і латиноамериканські . держави єднаюсь:

  • спільність геополітичних інтересів;
  • подібність економічної ситуації (ініційованість суспільних перетворень «згори», подолання кріпи, ліквідація диспропорції економіки, обранні! шлях «наздоганяючого розвитку»):
  • типологічна порівнянність ключових завдань (лібералізація економіки. зміна ролі держави, демократизація в мовах нерозвиненості громадянського суспільства і сильного впливу традиціоналізму в соціальнії! психології й культурі населення, інтеграція до світового співтовариства за пріоритетного розвитку тісних зв'язків із близьким зарубіжжям:
  • подібність становища в системі країн-боржників і країн-кредиторів:
  • подібність або близькість підходів до проблематики міжнародної безпеки.

Слід зважати й на такі чинники, як взаємні симпатії народів, наявність української діаспори, історичний досвід відносин у минулому.

Останнім часом країни Латинської Америки почали диверспфікувати свої торговельні зв'язки, шукати нових експортерів та імпортерів у всьому світі. Особливо це стосується країн «соціалістичної орієнтації», які втратили економічну підтримку колишнього СРСР. що надавалася в межах технічного н торговельно-економічного співробітництва

Не випадково посиленим інтерес до Латинської Америки з її містким ринком виявляє Росія. На сьогоднішній день вона підтримує дипломатичні відносини з 28-ма з 33-х держав регіону. У лютому 1998 р. президент Б. Єльцин затвердив Програму подальшого розвитку співробітництва РФ із країнами Латинської Америки. Росія створила двосторонні міжурядові комісії з країнами регіону; за 1996—1998 pp. РФ уклала з країнами регіону понад 60 міжурядових угод: вона має статус постійного спостерігача в Організації американських держав (ОАД). Динамічно зростає товарооборот Росії з Латинською Америкою: у 1998 р. він становив 2,4 млрд дол. , а у 2000 р. — понад 3 млрд дол. До середини 90-х років темпи зростання взаємного товарообороту збільшувались на ЗО % щорічно і в цілому втроє перевищували загальні темпи зростання торгівлі РФ. уп'ятеро —- показник щодо близького зарубіжжя, ушестеро — країн Азії, удвоє — Північної Америки та Африки, у 2. 4 раза — щодо Європи. Росія і Латинська Америка досить плідно співпрацюють у електроенергетиці, паливно-енергетичній сфері, у галузі транспорту.

Україна має адекватно реагувати на активізацію латиноамериканської політики Росії. Україна і країни Латинської Америки вже сьогодні активно співпрацюють у вирішенні таких проблем, як реформування Статуту ООН, оновлення правової бази сучасних міжнародних відносин, регламентація миротворчої діяльності, зміцнення режиму нерозповсюдження зброї масового знищення та ракетних технологій, виробленні ООН нової Всесвітньої конвенції щодо боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин, боротьба тероризмом, контрабандою зброї, корупцією і злочинністю, обмеження торгівлі зброєю, гарантування економічної безпеки.

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні