Я-концепція, самооцінка та ідентичність

Зміст

Я-концепція та самооцінка

Я-концепція

Самооцінка

Значення адекватної Я-концепції та самооцінки

Навички міжособистих відносин та соціальна адаптація

Професійні прагнення

Протиправна поведінка

Формування позитивної Я-концепції

Думка інших

Відносини з батьками

Відносини з матір’ю та ідентифікація

Відносини з батьком та ідентифікація

Батьківський інтерес, турбота та методи виховання

Розлучення

Положення в сім’ї по старшинству

Зміни і стабільність Я-концепції

Професійна ідентичність

Шляхи формування ідентичності

Статус ідентичності

Розмита ідентичність

Передчасна ідентичність

Мораторій

Досягнута або зріла ідентичність

Жінки та ідентичність

Етнічна ідентичність

Варіанти аккультурації

Статуси ідентичності

Висновки

Питання для обговорення

Література


Я-концепція та самооцінка

Я-концепція

Першим кроком на шляху формування Я-концепції є усвідомлення того, що людина – це окремий індивід. Розуміння цього починає формуватися в ранньому дитинстві.

При формуванні Я-концепції відбувається розвиток уявлення про себе. Я-концепція – це те, що бачить індивід, коли дивиться на себе з різних точок зору, тобто як він сам визначає свої зовнішні дані, особисті якості, риси, ролі і соціальний статус. Можна сказати, що Я-концепція – це система установок по відношенню до самого себе.

Я-концепцію часто описують як глобальне поняття, тобто – загальне відношення людини до самої себе.

Повний розвиток особистої ідентичності неможливий до тих пір, поки підліток не досягне стадії формальних операцій в своєму когнітивному розвитку. Тому що саме на цій стадії стають можливими роздуми про себе. Підлітки збирають інформацію, яка дозволяє їм оцінити себе: чи здатен я? чи привабливий я для протилежної статі? чи розумний я? На основі отриманих даних вони формують уявлення про себе.

В процесі накопичення підлітком життєвого досвіду його теорія самого себе стає все більше конкретною і реалістичною; він перевіряє її положення, щоб уникнути непотрібних розчарувань і забезпечити оптимальність дій…

Формування адекватної Я-концепції дуже важливе. У кожної людини існує 6 різних Я: реальне Я людини; власне Я в уявленні людини; його Я в уявленні інших людей; уявлення людини про те, що про неї думають; уявлення людини про те, якою вона хотіла б бути і про те, якою її хотіли б бачити інші.

 

Самооцінка

Склавши уявлення про себе, підліток повинен оцінити отриману картину. Як він оцінює себе у власному сприйнятті? Чи сприяє ця оцінка само сприйняттю і само схваленню, появі почуття власної гідності?

На початку періоду статевого дозрівання більшість підлітків починають проводити ретельну оцінку себе, порівнюючи свої зовнішні дані, фізичний розвиток, рухливі навички, інтелектуальні здібності і соціальні уміння з аналогічними якостями своїх однолітків та ідеальних героїв. Ця критична самооцінка зазвичай супроводжується сором’язливістю, коли підліток часто ніяковіє. В старшому віці підліткам, як правило, вдається розібратися в собі, з’ясувати, що вони можуть робити з максимальною ефективністю, та поєднати свої цілі з ідеальним Я.

Коли уявлення про себе, Я у власному сприйнятті та Я ідеальне починають зливатися, тоді індивід може безконфліктно прийняти самого себе. Його самосприйняття і відношення з іншими людьми приводять до прийняття самого себе і самоповаги.  

 

Значення адекватної Я-концепції та самооцінки

Навички міжособистих відносин та соціальна адаптація

Оточуючі часто відштовхують підлітків з низькою самооцінкою

Прийняття інших людей і прийняття індивіда іншими людьми, особливо близькими друзями, пов’язано з рівнем їх самооцінки: самий високий рівень прийняття відмічається у групах підлітків з помірною самооцінкою, а самий низький – в групах з низькою самооцінкою.

 

Успіхи в навчанні

Хороші учні частіше відчувають почуття власної значущості і дещо краще відносяться до себе.

Інші дослідження показують залежність між участю в позакласній діяльності і підвищенням самооцінки. Незрозуміло, чи пояснюється участь в позакласній роботі високою самооцінкою, чи навпаки, самооцінка росте, коли підліток включений до подібного заходу. Але тим не менше між цими двома факторами існує певний зв'язок. Крім того, активність в позашкільній діяльності пов’язана з більш високим середнім балом і меншою кількістю пропусків

 

Професійні прагнення

Вибір професії є спробою реалізації відчуття власного Я. Прагнення до професійних успіхів і пов’язані з цим очікування також залежать від самооцінки. Підлітки, які поставили перед собою певні професійні цілі, мають більш високу самооцінку, ніж ті, у кого таких цілей нема. Жінки, які зробили кар’єру й створили сім’ю, як правило, мають вищу самооцінку, ніж домогосподарки.

Молоді люди, які прагнуть підніматися по службі, мають високу самооцінку, а ті, хто “сидить знизу”, так сильно хочуть змінити себе, що це почуття граничить з повним самовідчуженням. Просування по службі вважають важливим індивіди, як з високою, так і з низькою самооцінкою, однак останні часто впевнені, що не доб’ються успіху. Вони не вірять, що володіють якостями, необхідними для успіху.

 

Протиправна поведінка

Між протиправною поведінкою та Я-концепцією існує тісний зв'язок. Самооцінка підлітків-правопорушників нижча, ніж у підлітків, що не порушували закон. Протиправна поведінка, можливо, є способом компенсації неадекватної Я-концепції юних правопорушників. Одна з теорій заключається в тому, що володіючи низькою самооцінкою, вони наслідують девіантні моделі поведінки, щоб зменшити почуття несприйняття самого себе. Бажаючи відновити самоповагу, вони приєднуються до девіантних груп, де отримують схвалення, в якому їм відмовляє решта суспільства. Таким чином, адекватна самооцінка захищає підлітка від протиправної поведінки; у того, хто вважає себе “хорошою людиною”, формуються внутрішні обмеження, які стримують від протиправних вчинків.

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні